DET BRINNER! VAD SKALL JAG GÖRA?

PROJEKTARBETE, REHABILITERINGSTEKNIK 5 p, 1996

Birgitta Person och Ingrid Åkesson


Bild av ett brinnande hus.Under våra utbildningsveckor på Certec i kursen Rehabiliteringsteknik, fick vi många aha - upplevelser. Detta väckte vårt intresse och inspirerade oss att göra en undersökning kring brandskyddet på gruppbostäder och eget boende för begåvningshandikappade. Som arbetsterapeuter på ett Dagcenter märker vi hur viktigt det är att arbetstagarna upplever kontinuitet och igenkännande som en trygghet. När vi då kom i kontakt med en brandvarnare, som ger möjlighet att låta, en för arbetstagaren känd person, tala in ett meddelande till exempel: Det brinner Stina, gå ut på gården!, så förstärktes vår inställning. Denna brandvarnare är endast en prototyp men vår undran om det överhuvudtaget är känt bland omsorgspersonal att den finns, gjorde oss nyfikna att ta reda på hur många som känner till "Den talande brandvarnaren".

Vi kontaktade FUB, ett antal försäkringsbolag och räddningstjänst i Landskrona, för att väcka ett intresse av detta arbete. FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Helsingborg, inspirerades av ämnet och blev vår "beställare".

Rapporten i pdf

Adobe Acrobat Reader