Studentprojekt i Rehabiliteringsteknik 1991-1995


Vid CERTEC, Lunds Tekniska Högskola ges ett antal kurser i rehabiliteringsteknik. Kurserna Rehabiliteringsteknik AK och Rehabiliteringsteknik FK riktar sig till teknologstuderande vid LTH, medan den fristående kursen riktar sig till personer som har erfarenhet av rehabilitering. I alla tre kurserna genomförs ett projektarbete. Projektarbetet i allmänna kursen (AK) motsvarar en veckas heltidsstudier, medan den fristående kursen och teknologernas fortsättningskurs har ett projektarbete på ungefär 2 veckor.

Kurserna fokuserar på mötet mellan mänskliga behov och tekniska möjligheter. Lektionerna syftar till att göra studenterna medvetna om de handikapp som olika funktionshinder för med sig och hur tekniska lösningar kan bidra till en ökad självständighet och ett större oberoende för människor med funktionshinder.

Projektsammanfattningarna är utgivna som två separata rapporter - en som handlar om projekten i kurserna mellan år 1991 och år 1993, en som innehåller projekten från kurserna 1994 till 1995. Se Publikationer, rapporter. Här har vi slagit ihop alla projekt så att det ska bli lättare att söka bland dem.


Förord


Rehabiliteringsteknik AK, 3p

Förståndshandikapp och hjärnskador


Synskador


Hörselskador


Rörelsehinder


Inkontinens
Rehabiliteringsteknik FK, 3p

Förståndshandikapp och hjärnskador


Synskador


Hörselskador


Rörelsehinder


Epilepsi


Senildemens
Rehabiliteringsteknik, fristående kurs, 5p

Isaac


Förståndshandikapp och hjärnskador


Rörelsehinder


Epilepsi


Senildemens