Redovisning av gruppuppgifter i kursen
Kognitionsergonomi hösten 2000

Uppgift 1: Analysera olika apparater ur ett användbarhetsperspektiv.

Uppgift 2: Utforma ett användargränssnitt, specifikation av funktioner och utseendemodell till en telefon för en specificerad målgrupp.
Göra en tydlig lathund (bruksanvisning).

 

Uppgift 1

Grupp 1: Bo Berggren, Josefina Brismar och Kjell Sundqvist.  Parkeringsautomater.
Grupp 2: Ulrika Carlberg, Anna Larsson och Stina Moraeus.  Biljettautomater.
Grupp 3: Ulf Jansson, Tiina Karjalainen och Linda Meiby.  Uttagsautomater.
Grupp 4: Jenny Eliasson, Ambjörn Viking och Hanna Åkesson.  Biljettautomater
Grupp 5: Annika Forsberg, Hans Lekeberg och Daniel Mauritzon. Uttagsautomater
Grupp 6: Fredrik Burman, Anna Hjertman och Jenny Nordberg. Boklånemaskin

 

Uppgift 2

Grupp A: Annika Forsberg, Hans Lekeberg och Daniel Mauritzon.  Konventionell telefon, utan larm. LTH-studenter.
Grupp B: Fredrik Burman, Anna Hjertman och Tiina Karjalainen. Konventionell telefon, utan larm. Yrkesutövare.
Grupp C: Bo Berggren, Josefina Brismar och Jenny Eliasson. Konventionell telefon, med larm. Universella användare.
Grupp D: Ulrika Carlberg, Linda Meiby och Ambjörn Viking. Trådlös telefon,utan larm. LTH-studenter.
Grupp E:  Ulf Jansson, Anna Larsson och Jenny Nordberg.  Trådlös telefon, med larm. Yrkesutövare.
Grupp F: Stina Moraeus, Kjell Sundqvist och Hanna Åkesson. Trådlös telefon, med larm. Universella användare.