Redovisning av gruppuppgifter i kursen
Kognitionsergonomi hösten 2001

Uppgift 1: Analysera två olika uttagsautomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Uppgift 2: Analysera en annan apparat på samma sätt som i uppgift 1.
Gör en tydlig lathund (bruksanvisning) på hur man använder den befintliga apparaten.
Skissa sedan på en egen lösning på användargränssnittet så att användningen förenklas.

 

Grupp 1: Karin Härenstam, Lina Maltesson

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 760 kB)

Uppgift 2: Biljettautomat (PDF 1500 kB)

Bild av befintlig biljettautomat.
Befintlig biljettautomat

Bild på förslag till ny biljettautomat.
Nytt förslag

 

Grupp 2: Anna Lewerth, Marie Osbeck och Rani Samuelsson

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 270 kB)

Uppgift 2: Boklånemaskin (PDF 510 kB)

Bild av befintlig boklånemaskin.
Befintlig boklånemaskin

Bild på förslag till ny boklånemaskin.
Nytt förslag

 

Grupp 3: Terese Alstin, Daniel Brandt, Oscar Brynolf och Ebba Eriksson

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 660 kB)

Uppgift 2: Parkeringsautomat (PDF 890 kB)

Bild av befintlig p-automat. Bild av befintlig p-automat.
Befintliga P-automater

Bild på förslag till ny p-automat.
Nytt förslag

 

Grupp 4: Elin Annebäck, Katarina Ivarsson, Johanna Lassvik och Anna Åberg

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 340 kB)

Uppgift 2: Digitalkamera (PDF 510 kB)

Bild av befintlig kamera.
Befintlig kamera

Bild på förslag till ny kamera.
Nytt förslag

 

Grupp 5: Sara Gottschalk, Anna Kjellander, Martina Rosell och Carolin Wiinberg

Uppgift 1: Uttagsautomat

Uppgift 2: Mikrovågsugn (PDF 570 kB)

Bild av befintlig mikrovågsugn.
Befintlig mikrovågsugn

Bild på förslag till ny mikrovågsugn.
Nytt förslag

 

Grupp 6: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 1060 kB)

Uppgift 2: Frimärksautomat (PDF 2450 kB)

Bild av befintlig frimärksautomat.
Befintlig frimärksautomat

Bild på förslag till ny frimärksautomat.
Nytt förslag