Redovisning av gruppuppgifter i kursen
Kognitionsergonomi hösten 2003

Uppgift 1: Analysera  två olika uttagsautomater eller parkeringsautomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Uppgift 2: Analysera en annan apparat på samma sätt som i uppgift 1.
Gör en tydlig lathund (bruksanvisning) på hur man använder den befintliga apparaten.
Skissa sedan på en egen lösning på användargränssnittet så att användningen förenklas.

 

Grupp 1: Henrik Andersson, Martin Andréasson, Camilla Lundström och Mia Åman

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 160 kB)

Uppgift 2: Video med fjärrkontroll (PDF 1,5 MB)

Bild av befintlig fjärrkontroll till video.
Befintlig fjärrkontroll till video

Bild på förslag till ny fjärrkontroll till video.
Nytt förslag

 

Grupp 2: Henrik Björkman, Carl Hagerling och Pia Öhrman 

Uppgift 1: Parkeringsautomat (PDF 510 kB)

Uppgift 2: Boklånemaskin (PDF 520 kB)

Bild av befintlig boklånemaskin.
Befintlig boklånemaskin

Bild på förslag till ny boklånemaskin.
Nytt förslag

 

Grupp 3: Susann Hertz, Martina Ivanisevic, Claes Nellestam och Martin Pråme

Uppgift 1: Parkeringsautomat (PDF 360 kB)

Uppgift 2: Bensinpump (PDF 4,3 MB)

Bild av befintlig bensinpump.
Befintlig bensinpump

Bild på förslag till ny bensinpump.
Nytt förslag

 

Grupp 4: David Granath, Deborah Georgsson, Emilie Hallgard och Anna  Janson Olstam

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 520 kB)

Uppgift 2: Boklånemaskin (PDF 1,8 MB)

Bild av befintlig boklånemaskin.
Befintlig boklånemaskin

Bild på förslag till ny boklånemaskin.
Nytt förslag

 

Grupp 5: Jeanette Karlsson, Sara Sandén, Christian Sterngren och Pär Sånglöf

Uppgift 1: Parkeringsautomat (PDF 3 MB)

Uppgift 2: Mikrovågsugn (PDF 1, 5 MB)

Bild av befintlig mikrovågsugn
Befintlig mikrovågsugn

Bild på förslag till ny mikrovågsugn
Nytt förslag

 

Grupp 6: Johan Karlsson, Catarina Piotrowska, Ylva Söderström och Sara Sörensen

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 570 kB)

Uppgift 2: SMS funktioner (PDF 3,3 MB)

Bild av befintlig mobiltelefon med knappsats.
Befintlig telefon

Bild på förslag till ny knappsats på mobiltelefon.
Nytt förslag

Grupp 7: Patrick Bokerot, Micael Palmgren, Raine Sorvoja och Hanna Tufvesson

Uppgift 1: Parkeringsautomater (PDF 130 kB)

Uppgift 2: Pantstation (PDF 2,9 MB)

Bild av befintlig pantstation.
Befintlig pantstation

Bild på förslag till ny pantstation.
Nytt förslag

 

Grupp 8: Kaisa Eriksson, Karin Hartman, Johan Lycke och Susanna Silfverberg

Uppgift 1: Parkeringsautomat (PDF 230 kB)

Uppgift 2: Kaffekvarn (PDF 500 kB)

Bild av befintlig kaffekvarn.
Befintlig kaffekvarn

Bild på förslag till ny kaffekvarn.
Nytt förslag

 

Grupp 9: Birgir Grimsson, Bettina Drejer Prejsler Hansen, Sofia Henstrand, Björn Johansson och Karina Egense Laustsen

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 270 kB)

Uppgift 2: Biljettautomat (PDF 230 kB)

Bild av befintlig biljettautomat.
Befintlig biljettautomat

Bild på förslag till ny biljettautomat.
Nytt förslag