Redovisning av gruppuppgifter i kursen
Kognitionsergonomi våren 2000

Uppgift 1: Analysera olika uttagsautomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Uppgift 2: Analysera minst två varianter av en annan apparat på samma sätt som i uppgift 1.
Gör en tydlig lathund (bruksanvisning) på hur man använder den befintliga apparaten.
Skissa sedan på en egen lösning på användargränssnittet så att användningen förenklas.

 

 

Grupp 1:  Therese Einarsson, Ann - Sofie Hartzén, Helena Ondrus och Puia Shamsossadati

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 400 kB)

Uppgift 2: Hemsida (PDF 600 kB), ) Förslag på hemsida (För att kunna titta på Du behöver installera Flash Player.)

Bild på befintlig hemsida.
Befintlig hemsida

Bild på förslag till ny hemsida.
Nytt förslag

 

Grupp 2: Åsa Månsson, Anna Nilsson och Johan Sundqvist

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 500 kB)

Uppgift 2: Hemsida (PDF 400 kB)

Bild på befintlig hemsida.  Bild på befintlig hemsida.
Befintliga hemsidor

Bild på förslag till ny hemsida.
Nytt förslag

 

Grupp 3: Kristina Gullander, Jenny Gärtner, Pilla Isendahl och Peter Saikko

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 1 500 kB)

Uppgift 2: Sökmotor (PDF 2 900 kB)

 Bild på befintlig hemsida för sökmotor.  Bild på befintlig hemsida för sökmotor.
Befintliga sökmotorer

Bild på förslag till ny hemsida för sökmotor.
Nytt förslag

 

Grupp 4: Jacob Fyge, Louise Knutsson, Åsa Jönsson och Marpe Tanaka

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 700 kB)

Uppgift 2: Bokutlåningsautomat (PDF 800 kB)

Bild på befintlig bokutlåningsautomat.  Bild på befintlig bokutlåningsautomat.
Befintliga bokutlåningsautomater

Bild på förslag till ny bokutlåningsautomat.
Nytt förslag

 

Grupp 5: Emanuel Lidberg, Daniel Rubin och Måns Sjöstedt

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 1 700 kB)

Uppgift 2: Biljettautomat (PDF 3 900 kB)

Bild på befintlig biljettautomat.  Bild på befintlig biljettautomat.
Befintliga biljettautomater

Bild på förslag till ny biljettautomat.
Nytt förslag

 

Grupp 6: Josefin Dyrkell, Eva Rask 0ch Mariano Vozzi

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 1 100 kB)

Uppgift 2: Digitalkamera, Leica (PDF 3 100 kB), lathund (PDF 355 kB)

Bild på befintlig kamera.  Bild på befintlig kamera.
Befintliga kameror

Bild på förslag till ny kamera.
Nytt förslag

 

Grupp 7: Torbjörn Eriksson, Thomas Ottosson och Patrik Pettersson

Uppgift 1: Uttagsautomat (PDF 1 100 kB)

Uppgift 2: Digitalkamera, Olympus (PDF 1 300 kB), lathund (PDF 340 kB)

Bild på befintlig kamera.  Bild på befintlig kamera.
Befintliga kameror

Bild på förslag till ny kamera.
Nytt förslag