CERTEC-3:96

Projektarbeten i rehabiliteringsteknik 1994 - 1995

Kirsten RassmusProjektrapporten "Projektarbeten 1994 - 1995"
finns nu på nätet sammanslagen med "Projektarbeten 1991 - 1993":
www.certec.lth.se/dok/projektarbeten/index_9195.html.

Senare projektarbeten finns på www.certec.lth.se/dok/projektarbeten/.