SpeedRead - Ett program för personer med lässvårigheter

EXAMENSARBETE, CERTEC 4:2001

Torbjörn Håkansson


Sammanfattning

Under detta examensarbete har jag utvecklat ett datorprogram som avser att öva upp läsförmågan hos personer med dyslexi. Målet är att öka läshastigheten, så att man hinner läsa TV textning, vägskyltar eller andra texter där tiden är begränsad. Examensarbetet delades upp i fyra huvuddelar:

  • litteratursökning om läspedagogik,
  • intervjuer med speciallärare baserade på demonstrationer av en prototyp,
  • utveckling av ett slutgiltigt program och
  • användartester

Min avsikt med programmet är att läsaren ska läsa ord som bilder och inte behöva stava sig igenom ord bokstav för bokstav. Under övningarna i programmet visas ord upp, ett i taget.

Före själva övningen ställer användaren bland annat in vilka ord som ska användas och hur länge orden ska visas. När alla inställningar är gjorda, startar användaren övningen. Efter en fullföljd övning skapas en logg. Den innehåller information om hur många ord, hur lång tid övningen tog och hur många ord per minut det resulterade i.

Den slutgiltiga testningen av programmet hade som avsikt att både testa användbarheten av programmet och nyttan av programmet det vill säga om användaren ökade sin läshastighet genom att använda programmet.

Testgruppen, som bestod av tre personer med dyslexi, tyckte att det var relativt lätt att förstå vad programmet gör. Tyvärr använde de inte programmet i den utsträckning jag hoppades på. Därför har inte nyttan med programmet kunnat dokumenteras från deras användning.

Jag har använt programmet själv för att hitta passande inställningar av programmet för min nedsatta läsförmåga av idag. Dessa inställningar kan sedan jämföras med de inställningar jag föredrar efter ytterliggare användning, för att dokumentera nyttan av programmet.

 

Grafiskt användargränssnitt i programmet SpeedRead (Inställningar).

 

Läs hela rapporten i  pdf-format ( 1.4 MB). (På engelska.)

Adobe Acrobat Reader

 

Om du vill testa programmet behöver du:

SpeedRead.jar ( 100 kB).

Java Runtime Environment. (9 MB)

Användarmanual i pdf-format ( 400 kB). 

 

 

<