CERTEC på Internet - en teknisk översikt höstterminen 1996

Mjukvara:
Windows NT 3.51

WebSite 1.1
WebBoard 1.0
Real Audio Server 2.0


Förord

Det här är web-versionen av en rapporten "CERTECs Internetföreläsningar - en teknisk översikt" som går igenom de verktyg CERTEC använt för att bl a göra sina Internetföreläsningar (jfr Introduktionsföreläsningen som hölls i kursen Rehabiliteringsteknik AK i september 1996). Rapporten är en rent teknisk beskrivning och behandlar därför inte områden som inlärning eller pedagogik. Läs gärna rapporten learn.net om du vill veta mer om CERTECs arbete inom det området.

Arbetet med att ta fram denna första föreläsningsserie har berört alla på CERTEC och fler än jag har lagt ner mycket tid på att få resultatet så bra som möjligt. Det är bl a därför som avsnitt 3.3 om WebBoard skrivits av Håkan Eftring och avsnitt 6 om Bilder i digital form av Björn Gröhn.

Rapporten har en stark "just nu-känsla". Detta är naturligt då de verktyg som använts hela tiden utvecklas i en rasande takt. Under sommaren när grunderna lades och verktygen valdes var möjligheterna några andra än de som finns att tillgå idag, knappt ett halvt år senare. T ex har Microsoft släppt Windows NT 4.0 och Progressive Networks lanserar i dagarna sin nya ljudserver 3.0 bl a. med möjlighet till stereosändningar via modem-uppkoppling.

Jag tror att de följande sidorna fungerar som en bra beskrivning av det genomförda arbetet och hoppas att de också ska kunna utgöra en vägledning för andra som vill prova på denna teknik.
CERTEC på Internet

Av Jonas Falkvall, Håkan Eftring och Björn Gröhn


Innehållsförteckning

1. Ansats

2. Web-servern

3. Installation och konfigurering

4. Text

5. Ljud

6. Bilder i digital form

7. Video

8. Lokalisering av filer till www- och ljudserver

9. Vad krävs för att ta del av en föreläsning?

10. Referenser

Senast ändrad: 01-08-28