CERTEC på Internet

- en teknisk översikt

Våren 1997

Bild av ljudkodning

Windows NT 4.0 Server
WebSite Professional 1.1
WebBoard 2.0 XL
Real Audio Server 3.0
Real Server 4.0 Beta
Axis NetEye

Windows 95
Miro DC1
Adobe Premiere 4.0

 

Senast ändrad: 01-08-27