RAPPORT FRÅN CERTEC, LTH NUMMER 1:99

Tankar

Vad är rätt?

Juridiska och etiska frågor i Certecs vardag

Annika Fält, Bodil Jönsson

Översikt

Vardagsarbetet på Certec tangerar ofta etiska och juridiska spörsmål. Detta är mer av godo än av ondo. Det är viktigt för en verksamhet, som bedrivs nära människor, att det etiska samtalet hålls levande, och att frågor ständigt väcks kring vad som kanske rent av är reglerat i lag. Funderingarna och samtalen handlar inte bara om vad som kan vara olagligt eller oetiskt att göra – minst lika ofta gäller det vad som är olagligt eller oetiskt att inte göra.

 

Acrobat Reader Logo Vad är rätt? finns tillgänglig
i PDF-format

i HTML-format (utan bilder)

eller i ren DOS-text
Acrobat Reader Download button