Video- och TV-program på Internet


  1. “...det kan jag ju...”
  2. “A University For Everyone”

...det kan jag ju...

är en TV-serie med inriktning på funktionshindrade elever, deras föräldrar och vänner, lärare och övrig personal. Man får möta många elever, studenter och lärare och fungerande kombinationer av specialpedagogik och specialteknik för elever med rörelsehinder, synsvårigheter eller kognitiva handikapp.
-Jag kunde ju... säger den sjuåriga flickan, stolt över att ha skrivit och känt namnet Marie under sitt finger. Hon är blind och har aldrig sett sitt eget namn, men nu kan hon alltså känna det. Och det med hjälp av en Fantomat.

Det finns också en lärarhandledning för "...det kan jag ju..."

1. Att hitta en vän i tekniken [ Fast Internet ] [ ISDN ] [ 28.8 kbps telefonmodem ] [ 28.8 kbps bildband ]

Handikapp är inte en egenskap hos en människa utan uppstår i samspel mellan människa och miljö. Med hjälp av tekniska lösningar kan man överstiga rent praktiska hinder och leva ett meningsfullt liv.

2. Att kunna se världen genom bilder [ Fast Internet ] [ ISDN ] [ 28.8 kbps telefonmodem ] [ 28.8 kbps bildband ]

För förståndshandikappade människor har bilder blivit ett nytt språk. Med digitala bilder och modern teknik öppnas en ny värld av kommunikation och förståelse. Vi möter elever från särskolan som ser världen på ett nytt sätt.

3. Att kunna känna på världen [ Fast Internet ] [ ISDN ] [ 28.8 kbps telefonmodem ] [ 28.8 kbps bildband ]

Ett program om att kunna "se" med händerna. Med en Fantomat kan även blinda människor ta del av de seendes värld. Detta ger möjligheter till kommunikation och gemensamma bilder av det som finns.

4. Att kunna läsa på Universitet [ Fast Internet ] [ ISDN ] [ 28.8 kbps telefonmodem ] [ 28.8 kbps bildband ]

Möt Peter Anderberg, rullstolsbunden IT-student och följ hans väg från distansstudier i Karlskrona till universitetet i Kalifornien. Med modern teknik och stark vilja klarar han sina studier trots ett svårt handikapp.

5. Att kunna få fatt på tiden [ Fast Internet ] [ ISDN ] [ 28.8 kbps telefonmodem ] [ 28.8 kbps bildband ]

Att lära sig klockan är svårt för alla barn. Hur kan det vara att klockan inte är sju, när både den långa och den korta visaren står vid 7, utan istället 5 över halv 8? Hur kan man lättare lära sig klockan och almanackan och längden på en timme eller en minut?

6. Att själv kunna ta makten [ Fast Internet ] [ ISDN ] [ 28.8 kbps telefonmodem ] [ 28.8 kbps bildband ]

Empowerment - människors möjlighet att ta makten. Människor med funktionshinder kan, med de rätta redskapen, ta makten över sina egna liv. Vi är bara i början av utvecklingen - det går att komma hur långt som helst.


A University For Everyone [ Fast internetkoppling ] [ 28.8 kbps telefonmodem ]
"Voice over"-version av Ett universitet för alla. (Speltid: 8:30)


O B S !
För att kunna se på dessa filmer behöver du Progressive Networks Real Player.