Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Certecs forskarstuderande

Eva Flodin Eva Flodin
Ståendets betydelse för de existentiella villkoren vid spinal muskelatrofi. En longitudinell retrospektiv studie.
Per-Olof Hedvall Per-Olof Hedvall
Interaktiva medier och nya möjligheter för lek och kommunikation.
Arne Svensk Arne Svensk
Design av kognitiv assistans för personer med utvecklingsstörning med utgångspunkt från en tankemodell om distribuerad kognition.
delphine szymczak  Delphine Szymczak 

Senast ändrad: 2009-10-01