CERTEC-reflektioner om egen IT-satsning


Sedan 1995 har CERTEC gjort stora satsningar på IT-baserad distansutbildning. Syftet är att öka möjligheterna för studenter med funktionshinder att studera på universitet och att visa också för icke funktionshindrade studenter hur "Ett universitet för alla" i praktiken kan göras möjligt. CERTECs DUKOM-projekt kan du läsa om nedan.


CERTEC försöker stötta funktionshindrade människors inlärning, genom att:

Genom att skapa dessa möjligheter får även kursdeltagare utan funktionshinder större stöd för sin inlärning.

1995 gjordes försök med en enskild student med rörelsehinder, Peter Anderberg, då vi använde videoinspelningar, videokonferenser, handledning och muntlig tentamen med hjälp av bildtelefondator över ISDN samt vanlig telefon och e-post. Erfarenheterna finns dokumenterade i skriften "Ett universitet för alla" och på videon "Att kunna läsa på universitet": [ Fast internetkoppling ] [ 28.8 kbps telefonmodem ]

1996 fick CERTEC stöd av DUKOM (Distansutbildningskommittén) för att utveckla vår 3-poängskurs i Rehabiliteringsteknik för 28 blivande civilingenjörer, så att kursen även blev tillgänglig för studenter med funktionshinder.

Våra erfarenheter från denna kurs finns dokumenterade i en slutrapport till DUKOM.

1997 har kursen Rehabiliteringsteknik AK vidareutvecklats till en kurs helt på distans. Kursen har följande form som även kan fungera som en mall för andra lärare som vill utveckla distanskurser:

1998 kommer CERTEC hålla ytterligare två kurser på distans:

CERTEC samarbetar med Sekretariatet för fort-, vidare- och distansutbildning vid Lunds universitet. Vi medverkar i arbets- och utvecklingsgrupper inom universitetet och håller kurser för lärare som håller på att ta fram distanskurser.

CERTEC har också medverkat vid utvecklingen av distansutbildningsverktyget LUVIT (Lund University Virtual Interactive Tool) som skall förenkla framtagningen av distanskurser för lärare som inte är så vana vid tekniken.

Vill du ha närmare information om CERTECs IT-satsning går det bra att skicka e-post till hakan.eftring@certec.lth.se.

Sidan ändrades senast: