Slutrapport till DUKOM


1996 fick CERTEC stöd av DUKOM (Distansutbildningskommittén) för att utveckla vår 3-poängskurs i Rehabiliteringsteknik för 28 blivande civilingenjörer, så att kursen även blev tillgänglig för studenter med funktionshinder.

Erfarenheter från de andra DUKOM-projekten hittar du på http://knut.kks.se/projekt/dukom/projekt.asp?programomrade=Dukom


CERTECs slutrapport till DUKOM består av följande delar:

Svar enligt DUKOMs databas-mall. Dessa ger en bra sammanfattning som kan jämföras med andra DUKOM-projekt.

"Learn.net - en introduktion", en rapport om tankarna kring en internetföreläsning.

"IT, disabilities, Research and the Process of Learning", en artikel till konferensen AAATE 1997 om CERTECs arbete med ett universitet för alla.

"Att vara universitetslärare", ett inlägg i ett samtal på internet om inlärning.

"DUCERTECOM", en beskrivning av planerna att göra kursen Rehabiliteringsteknik AK tillgänglig över internet.

"Ett universitet för alla", en skrift om Peter Anderbergs erfarenheter av distansstudier som rörelsehindrad teknolog.

"Ett universitet för alla", en video om Peter Anderbergs distansstudier. Den svenska videon finns som ett bildspel på internet, medan den engelska versionen, "A University for Everyone", finns som en riktig videofilm även på internet.

"CERTECs Internetföreläsningar - en teknisk översikt, Höstterminen 1996" och
"CERTEC på Internet - en teknisk översikt, Våren 1997", två tekniska rapporter om CERTECs distansutbildning och vår webbserver.

Ett antal artiklar som publicerats i massmedia:
"Nu syns och hörs Lundaföreläsningar på Internet: IT-boom gör högskolan jämlik", Auris nr 6, 1997.

"Föreläsningar på Internet i stället för på högskolan", Computer Sweden, nr 67, 1 november 1996.

"Utbildning på distans gav nya chanser", DN Arbete, 13 juni 1996.

"Peter kan läsa vidare - tack vare Internet", Sydsvenskan 11 september 1996.

"Universitetet finns i Peters dator", Platsjournalen Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, nr 39, 23 september 1996.

"Ett universitet för alla", Liv Spegling, nr 4, 1996

"Inget hindrar Peters studier", Blekinge Läns Tidningar, 31 oktober 1995

Senast ändrad: 02-10-15