Belastnings- och kognitionsergonomi, 10 högskolepoäng

Kurskod: MAMA05

Länk till Kognitionsergonomi-delen HT 2009 (HT 2008)

(Kursen är en sammanslagning av kurserna MAM081 Belastningsergonomi och TNS112 Kognitionsergonomi)

Kursplan för hösten 2009

Arne SvenskArne Svensk, kursansvarig (kognitionsergonomidelen)
Arne.Svensk@certec.lth.se
Håkan EftringHåkan Eftring, lärare (kognitionsergonomidelen)
Hakan.Eftring@certec.lth.se
Hillevi HemphäläHillevi Hemphälä, kursansvarig (belastningsergonomidelen)
Hillevi.Hemphala@design.lth.se
Per OdenrickPer Odenrick, examinator
Per.Odenrick@design.lth.se
Lena Leveen Lena Leveen, kurssekreterare
Lena.Leveen@certec.lth.se

Senast ändrad: 09-09-03