Ämnesområden för examensarbeten

Certec har många spännande ämnesområden för exjobb. Det som gör rehabiliteringsteknik så spännande är kopplingen mellan människa, teknik och pedagogik. Allt mer avancerad teknik kommer in i vanliga människors liv. Rehabiliteringsteknik fokuserar på teknikanvändningen och teknikanvändaren, speciellt teknikanvändare med funktionsnedsättningar.

Ny teknik skapar inte bara nya möjligheter. Teknik tydliggör också människors behov och tvingar oss till nya tankar - både om personerna är nöjda eller missnöjda med den teknik som utvecklas. En intressant fråga är vad som gör tekniken användvärd för den enskilda människan.

Följande teknikområden kan vara aktuella för exjobb:

De människor vi framförallt inriktat oss på hittills i våra fallstudier är människor med:

Tillbaka till exjobbssidan.

 

Senast ändrad: 09-12-18