Mall för exjobbsrapporten

Det finns en rapportmall för exjobb på Certec. Den består av två delar:

OBS! Speciellt teckensnitt

Vår mall innehåller speciella teckensnitt (Formata och Minion) och de finns normalt inte installerade på andra datorer, så inför tryckningen av rapporten får ni kontrollera på någon av Certecs datorer att det ser bra ut. Sedan gör vi pdf-format av inlaga och omslag och skickar till tryckning.

OBS! Makron

Word-dokumentet med inlagan innehåller makron för att lägga till en marginalspalt till vänster eller höger beroende på om det är en vänster eller högersida i rapporten. För att kunna köra dessa makron behöver man se till att säkerheten anpassas i Word, så att man kan tillåta att makron körs. Tillåt makron genom att i Word välja Verktyg, Makro, Säkerhet... och i fliken Säkerhetsnivå väljer du Medel och klickar på OK. Avsluta Word och öppna rapportmallen. Då får du frågan om du vill köra makrona. Gör det genom att klicka på knappen Aktivera makron. Det är inte nödvändigt att använda sig av marginalspalterna, så man klarar sig utan makrona också.

Vem har gjort vad?

Om examensarbetet gjorts i grupp om två personer skall det framgå vad var och en har bidragit med.

Antal exemplar

Varje exjobbare får fem exemplar av den tryckta rapporten. Dessutom trycker vi upp fyra referensexemplar och eventuellt ett antal ex som Certec vill ha. Meddela handledaren om du har haft några testpersoner som också borde få ett exemplar.

LU alternativ

Ett helt annat alternativ är att använda universitetets mall som är gjord i PageMaker.
http://www.lu.se/LUinternt/grafiskprofil/nedladdning/mallar/trycksaksmallar/index.html

Den webbsidan kommer man bara åt från en dator vid Lunds universitet.

Håkan Eftring, 2008