Inför exjobbsredovisningen

Bestäm datum för muntligt seminarium

När du börjar bli färdig med rapporten är det dags att tillsammans med handledaren boka ett datum för redovisning. För att eventuella opponenter skall få tid på sig för granskning av rapporten, skall rapporten vara tillgänglig i en version som medger granskning minst en vecka före seminariet. Rapporten behöver inte vara helt färdig och tryckt före seminariet (om du vill ha möjlighet att göra småjusteringar efter seminariet), men det är också OK att den är helt färdig och upptryckt till seminariet (om du vill känna att du är helt klar efter seminariet).

Anmäl seminariet för att hitta opponenter

Det är önskvärt men inget krav att rapporten granskas av annan examensarbetare vid seminariet. Samma rapport kan granskas av flera examensarbetare. Du kan alltså ha ingen, en eller flera opponenter.

När datum för seminariet är bestämt och handledaren har bokat en sal skall du anmäla presentationen av ditt examensarbete i LTHs formulär på www.student.lth.se/studier/examensarbete så att andra studenter (som letar exjobb att opponera på) kan hitta ditt exjobb. Där finns också möjlighet att annonsera efter exjobb att opponera på eller en opponent till ditt eget arbete.

Så här går redovisningen till

Vi brukar beräkna en hel timme till seminariet:

Efter redovisningen

Examensarbetaren ansvarar själv för att alla uppgifter blir införda på blanketten "Sammanställning av aktiviteter i samband med examensarbete". När exjobbarna är godkända (på rapport, separat sammanfattning, presentation och opponering på annans exjobb) ser handledaren till att det rapporteras in i Ladok.

Om opponenterna är godkända på sin opponering av exjobbet, intygar handledaren/examinatorn detta på opponenternas blankett.

Du måste lägga in din rapport i Xerxes-databasen.  Xerxes är en databas som innehåller uppsatser och examensarbeten i fulltext skrivna vid Lunds universitet. Databasen startade 2004 och har på kort tid kommit att innehålla nära 5000 arbeten. I och med att uppsatserna publiceras i Xerxes blir materialet även tillgängligt i den nationella uppsatsdatabasen LIBRIS Uppsök.

Här hittar du information om Xerxes. I lathunden för studenter får du hjälp.

Håkan Eftring

Senast ändrad: 2008-12-01