Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Om forskarutbildningen

Rehabiliterings- och habiliteringsteknik (sammanfört till Rehabiliteringsteknik) är inriktat på människor med funktionshinder. Det är ett tvärvetenskapligt ämne och finns i skärningspunkten mellan kunskapsteoretiskt så skilda grenar som teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och medicin.

Är du intresserad av att göra din forskarutbildning hos oss? Här är några länkar som du kan ha nytta av. 

Du kan vända dig till Håkan Eftring , utbildningsansvarig, för mer information.

Senast ändrad: 2009-08-25