Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Forskning 

Certecs forskningsområde är rehabiliteringsteknik. Forskningen handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett funktionshinderperspektiv och leds av prof Bodil Jönsson. Vår forskning är situerad och vi utgår från det levda funktionshindret. Det innebär att vår forskning utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation han eller hon befinner sig. Vi försöker skapa användvärd teknik genom en människonära design.

Positionering av forskningsområdet rehabiliteringsteknik

Pågående forskningsprojekt (Avslutade forskningsprojekt)

Fördjupa dig gärna i följande teori- och metodpublikationer och avhandlingar:

Forskarutbildning 

Rehabiliteringsteknik blev ett forskarutbildningsämne 1997.

Senast ändrad: 2009-12-18