Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Forskning 

Forskningen vid Certec handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett funktionshinderperspektiv.

Vår forskning är situerad och vi utgår från det levda funktionshindret. Det innebär att vår forskning utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation han eller hon befinner sig.

Ur Brattberg: Väckarklockor (Värkstaden 2004). Tecknare: Catarina Kylberg. Bildtext: I det här perspektivet ser allt annorlunda ut. (Om man böjer sig ned och tittar mellan benen)
Ur Brattberg: Väckarklockor (Värkstaden 2004)
Tecknare: Catarina Kylberg

Mer om forskningsområdet hittar du i:

 

Rehabiliteringsteknik blev ett forskarutbildningsämne 1997 och forskningen leds av prof Bodil Jönsson

Senast ändrad: 09-12-18