Denna sida uppdateras inte.
Projektet avslutades 1999.

Fria Freja


Projektet Fria Freja påbörjades i december 1995. Freja är pseudonymen för en kvinna som i ca 30 år vårdats inom sluten psykiatrisk vård under diverse diagnoser. Hon ansågs länge som en psykiatrisk gåta. År 1990 fick hon diagnosen autism. Rapporterna "Fria Freja" beskriver pedagogikens roll i Frejas liv under åren 1992 - 1997.

I december 1997 kunde hon skrivas ut från den rättspsykiatriska vården. Hon kom att omfattas av LSS-lagen och skulle flytta ut från sin specialavdelning villa 39.

Fortfarande vid årsskiftet 1998/99 lever Freja kvar bakom stängslet på villa 39. Det hus som föräldrarna köpte åt Freja väntar på anpassning för hennes behov. Landstinget, kommunen och Försäkringskassan diskuterar pengar och lagparagrafer och Freja själv känner att hon, trots den långa väntan har snälla vårdare.

Ett tillägg 30/3, 1999, och det på minst sagt förekommen anledning: Idag står det något konstigt om Freja och oss (Bodil Jönsson, Eve Mandre) i en större svensk dagstidning. OM du sett det, så har du stiftat bekantskap med ett gravt journalistiskt övertramp. Om inte, så var glad för det. Freja är INTE tillbaka på ruta noll - hon är omgiven av vårdare som hon tycker om (jfr texten ovan som ligger ute sedan tidigare). Autismen HAR förstås fortsatt betydelse (hur i all sin dar skulle den kunna försvinna?), och Freja är alls inte bara tvångsmässig och ritualistisk. Sant är däremot att det är obegripligt att en känd journalist publicerar en sådan artikel - och dessutom påstår att den är baserad på en intervju.

 

Fråga Freja

var ett expertsystem som utarbetades till Frejas avdelning under den period då man gjorde en total omsvängning i arbetssättet och bytte ut nästan en hel personalstyrka. Genom att de vanligast förekommande problemen (och hur man skulle åtgärda dem) fanns i expertsystemet, skulle de hjälpa ny eller tillfällig personal att undvika misstag.

Senare gjordes ett tillägg i form av ett dokumentationsprogram.