Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Om Certec

Certecs informationsverksamhet är omfattande. Denna webbplats är ett exempel på detta. Här finns 2 GByte information fördelade på över 30 000 dokument.

Frågor ställer du till:
Gunilla Knall, informationsansvarig

Lena Leveen, sekreterare

Senast ändrad: 09-02-06