Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Certecs nätverk består bland annat av:


Inom Lunds universitet 

 

Andra universitet och högskolor i Sverige


Övriga kontakter i Sverige


Internationella kontakter

 

Senast ändrad: 07-09-11