IT och lärande


"I höstas hade vi en kurs i rehabiliteringsteknik för blivande civilingengörer där vi satsade hårt på att göra den tillgänglig för människor med olika typer av handikapp.

Deltagarna kunde välja mellan att följa föreläsningarna levande i salen eller sitta hemma vid datorn och göra det genom Internet.

För dem som använde Internet fanns föreläsningarna tillgängliga i form av ljud, text och stillbilder. Deltagarna kunde själva välja hur de ville följa dem. Föreläsningarna kombinerades sedan med gemensamma frågor och diskussioner över Internet."

Från intervjun med Calle Sjöström
"Doktorand vid CERTEC ska hjälpa regeringen med IT-politiken"
Arbetet Nyheterna
Fredag 14 februari 1997

Kontaktpersoner: Bodil Jönsson, biträdande professor
Peter Anderberg, doktorand
Calle Sjöström, doktorand
Jonas Falkvall, forskningsingenjör
Håkan Eftring, tekn dr, universitetsadjunkt


Projekt inom "IT och lärande"

Datorns attraktionskraft
Om vad som är så speciellt med datorer

DUKOM
CERTEC har erhållit stöd av DUKOM (distansutbildningskommittén) för att vidareutveckla tillgängligheten av internetburen undervisning, dvs att stötta funktionshindrade människors inlärning.

Ett universitet för alla
En presentation om teknologi som hjälper att överkomma några problem som hittills har varit associerade med distansutbildning. Se också "Ett universitet för alla", en multimedia-presentation av videon med samma namn.
Och titta gärna på själva videon: "Ett universitet för alla - videon"

Fantomaten®
Ett projekt kring the PHANToM, som gör det möjligt att känna former och strukturer som finns programmerade i en dator. CERTEC gör program som ger helt nya möjligheter för synskadade människor. Kanske kommer Fantomaten att göra det möjligt att känna och styra Windows.

"IT och lärande" med CERTEC
CERTECs presentation på infodagen "IT och lärande", den 22 april 1997. Presentationen innehåller historisk översikt och jämförelse med idag, tekniska aspekter av distansundervisning, CERTECs distansutbildnings exempel, en kort presentation av exempel på vad som idag är möjligt att göra på Internet.

Learn.net
En stark satsning på inlärning. Kunskap kan ge väl så stor makt över det egna livet som vad tekniska hjälpmedel kan.


Övrigt

KK-beslut avseende doktorandtjänster
En doktorandtjänst på CERTEC har inrättats. Här är beslutet.

Sidan ändrades senast: