Välkommen till höstens introduktionsföreläsning i Rehabiliteringsteknik AK för teknologer på LTH.

Bodil Jönsson

Föreläsningen finns i två multimedia-versioner och en DOS-textversion:

Ljud & bild

Text & bild

DOS-text


Senast ändrad: 02-12-13