Certec-logo  
  Hem   |

  Startsida  

|

  Multimedia version  

|

  Text version  

|

 Text och ljud version  

|

  Arbetsplats: webboard  

 |

Bodil Jönnson

Introduktionsföreläsning


Bodil Jönsson
Vetenskapsfilosofi. Lärande genom IT-processer


Föreläsningen finns i tre; multimedia-versioner: