Tidigare löpsedlar 2009

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

  

 

Sparbanken Finn Framtidsstiftelse ökar livskvaliteten för hjärnskadade! 

marigona vid minimetern 

”Marigona svarar Ja och Nej med hjälp av Minimeterns rullande klot”
 
Sparbanken Finn Framtidsstiftelse har donerat 600.000 kronor i syfte att skapa möjligheter för människor med svåra hjärnskador, rörelseproblem och kognitiva svårigheter. Donationen ska användas till att göra två olika aktivitets- och kommunikationshjälpmedel öppna och gratis tillgängliga.
Läs mer på: http://www.sparbankenfinn.se/press/pressmeddelanden/index.htx?OPEN=1606293

 

 

Spännande kurser vårterminen 2010!

Senast den 1 november är det dags att anmäla sig till vårens kurser:


Eve Mandre
Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, fördjupning
Fristående kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri, 10 hp


Eve MandreArne Svensk
Att utforma tankestöd i vardagen
Fristående kurs för dig som vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar, 10 hp


Arne Svensk
Användning av digitala bilder inom vård, skola och omsorg Ny kurs!
Fristående kurs för dig som vill kunna använda digitala bilder på ett för den berörda människan utvecklande sätt, 7,5 hp

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Certec informerar 22 oktober 2009

 Arne Svensk tittar på en utrymningsplan och försöker hitta vägen ut.

VÄLKOMMEN till ”Certec informerar” 2009. Denna gång fokuserar vi lite extra på möjligheterna att hitta dit man vill och att få rätt information på rätt sätt, så att omvärlden blir lite mer tillgänglig för människor med och utan funktionsnedsättningar.

Vi kommer att berätta om nya tekniska möjligheter att få navigeringsstöd via känseln och resultatet från en användarstudie om vilka frågor man ställer när man försöker hitta. Att också få hjälp att hitta hem glöms ofta bort. Vi vill också berätta om hur man kan förstå och utveckla den levda tillgängligheten och om hur kallelser till vården kan göras tillgängliga en gång för alla.

Kulturcentrum Skåne framträder med sin föreställning "Efter Orden".

Gå till infodagssidan där du hittar mer information och har möjlighet att anmäla dig.

 

 

 

Sparbanken Finn Framtidsstiftelse ökar livskvaliteten för hjärnskadade! 

marigona vid minimetern 

”Marigona svarar Ja och Nej med hjälp av Minimeterns rullande klot”
 
Sparbanken Finn Framtidsstiftelse har donerat 600.000 kronor i syfte att skapa möjligheter för människor med svåra hjärnskador, rörelseproblem och kognitiva svårigheter. Donationen ska användas till att göra två olika aktivitets- och kommunikationshjälpmedel öppna och gratis tillgängliga.
Läs mer på: http://www.sparbankenfinn.se/press/pressmeddelanden/index.htx?OPEN=1606293

 

Certec önskar er en trevlig sommar!

Sommarblommor

Botanisera  gärna i Certecs publikationer under sommaren!
 

 

Björn Breidegard

Sparbanken Finn Framtidsstiftelse logga

Styrelsen för Sparbanken Finn Framtidsstiftelse har beslutat bevilja Certec och Björn Breidegard 600 000 kr för att tillgängliggöra Minimetern och OneWindows-Drömmaskiner.  

 

 

Torsdagen den 11 juni presenterade Henrik Svarrer Larsen  sitt examensarbete som han har gjort vid Certec och som en del av hans internationella master i Interaction Design på Malmö Högskola / K3, Konst, kultur & kommunikation.

Hans arbete handlar om en metod att bygga och intervenera med en slags technology probes. Hans intresse har varit att undersöka om användare utan talspråk och med nedsatt kognitiv funktion tidigt kunde involveras i designprocessen. Han har velat prova om användaren kan påverka en designers tidiga tankar.

 

Se också abstract www.pieces09.se/svarrer_larsen.html

 

 


 


framsida av boken ergonomics for rehabilitation professionals

Nu finns boken Ergonomics for Rehabilitation Professionals.  Editor är Shrawan Kumar. Peter Anderberg och Bodil Jönsson från Certec samt Elin Olander och Lena Sperling från avdelningen för Industridesign, samtliga från institutionen för Designvetenskaper, har författat kapitel 16 Enabling Design.

Boken är utgiven av CRC Press

 Höstens kurser!

Sista dagen att anmäla sig är den 1 juni!

 

Eve Mandre                 Arne Svensk


Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs
Kursledare: Eva Mandre
Fristående kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri, 10 hp

Att utforma tankestöd i vardagen
Kursledare: Eve Mandre och Arne Svensk
Fristående kurs för dig som vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar, 10 hp

Sista ansökningsdag 1 juni.

Läs mer om kurserna

Länkar till studera.nu finns också på respektive kurs hemsida.

 

 

framsida av boken ergonomics for rehabilitation professionals

Nu finns boken Ergonomics for Rehabilitation Professionals.  Editor är Shrawan Kumar. Peter Anderberg och Bodil Jönsson från Certec samt Elin Olander och Lena Sperling från avdelningen för Industridesign, samtliga från institutionen för Designvetenskaper, har författat kapitel 16 Enabling Design.

Boken är utgiven av CRC Press

 

 

Verksamhetsberättelsen 2008


Gruppbild på Certecs personal


I vår verksamhetsberättelse kan du läsa om året som gick.

 

Henrik disputerade!


Henrik spikar


The I in Design är titeln på avhandlingen.
Disputationen ägde rum  den 24 april 2009.

Läs mer om Henrik här


Höstens kurser!

 

Eve Mandre                 Arne Svensk


Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs
Kursledare: Eva Mandre
Fristående kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri, 10 hp

Att utforma tankestöd i vardagen
Kursledare: Eve Mandre och Arne Svensk
Fristående kurs för dig som vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar, 10 hp

Sista ansökningsdag 1 juni.

Läs mer om kurserna

Länkar till studera.nu finns också på respektive kurs hemsida.

Henrik spikar!


Henrik spikar

Idag måndagen den 30 mars 2009  spikade Henrik Enquist upp sin avhandling
The I in Design inför disputationen den 24 april 2009.
Disputationen äger rum kl 13.15. i Segerfalksalen BMC, Sölvegatan 17 , Lund.

 

 

 

Höstens kurser!

 

Eve Mandre                 Arne Svensk
Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs
Kursledare: Eva Mandre
Fristående kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri, 10 hp

Att utforma tankestöd i vardagen
Kursledare: Eve Mandre och Arne Svensk
Fristående kurs för dig som vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar, 10 hp

Sista ansökningsdag 1 juni.

Läs mer om kurserna

Länkar till studera.nu finns också på respektive kurs hemsida.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

HIPP!

 

Ritverktyget AHEAD i användning

Tillsammans med Synskadades Riksförbund har vi fått medel från Allmänna Arvsfonden för projektet HIPP som står för "Haptik I Pedagogisk Praktik". Det är ett audio-haptiskt ritverktyg för användning i skolan.

Läs mer om projektet

Projektledare: Kirsten Rassmus-Gröhn


Boken har kommit!

Bokens framsida

Nu finns antologin “DEMENTIA DESIGN AND TECHNOLOGY-Time to get involved” tillgänglig!

Den är sammanställd av Päivi Topo, Academy of Finland/National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) och Britt Östlund, Lunds universitet och är utgiven av IOS Press 2009. Boken är ett av resultaten från Äldre och Designprogrammet vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. Den går att beställa från http://www.iospress.nl/

 

 

 

 

 


 


Vårterminen har börjat!


Träd om våren


Certecs kurser startar!

Läs mer om våra kurser och bli inspirerad att läsa en till hösten.

 

 

 

 


 

 

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]