Tidigare löpsedlar 1999

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

Fjärrkontroller Hur bra är din fjärrkontroll?

I höstens kurs i Rehabiliteringsteknik AK fick vi in 24 st (!) utvärderingar på användbarheten hos TV- och video-fjärrkontroller. Kolla in deras utlåtanden om en stor mängd fjärrkontroller av olika årgångar.
Grupp 6  Grupp 3  Grupp 4  Grupp 2
En hand som håller en mus i ett tredimensionellt nät

Måndagen den 6 december kl 10.15 försvarade Calle Sjöström sin licenciatuppsats "The IT potential of Haptics - touch access for people with disabilities" med framgång.
Vi gratulerar och hälsar ännu en Teknologie Licenciat välkommen till Certec.
Läs hela uppsatsen här

Tidigare i år har Peter Anderberg och Eve Mandre presenterat sina licenciatuppsatser, och Håkan Eftring lagt fram sin doktorsavhandling.

 

Bodil Jönsson

KTHs stora pris till Professor Bodil Jönsson

Den 12 november vid KTHs Installations- och Promotionshögtid i Stockholms stadshus mottog Bodil KTH:s stora pris.
Ur motiveringen: "Hon förenar i sin person ett lugn, som ofta förknippas med filosofer och tänkare, med den dynamik som annars mest ses hos framgångsrika företagare och industriledare." Läs mer om priset här

Bild till Eve Mandres lic-uppsats

Den nittonde november, 10.00-12.00 i Thulinrummet i Betahuset, Ideon; Scheelevägen 17, försvarar Eve Mandre sin licenciatuppsats "Från observation till specialpedagogisk design - Pedagogikens möte med psykiatrin".

Samma dag, samma plats 13.30-15.30 ges möjlighet för praktiker från olika verksamheter att kommentera, fråga och ifrågasätta.

Läs hela uppsatsen här

Bild av mycket papper

Allt du alltid velat veta om Certec, men aldrig vågat fråga...

...hittar du i Certecs verksamhetsberättelse för 1998-1999 som nu finns tillgänglig på nätet.

Läs den i pdf format här eller i txt här  

Bild på Stig, Thomas och Göran

Bilden som språk

Välkommen till Tryckoleradagen den 4 november. Dagen består av föreläsningar och demonstrationer i Kårhuset på tekniska högskolan i Lund.

Läs mer om det på tryckoleras website.

Stiliserad bild på ett datortangentbord (10221 bytes) Den 15 Oktober klockan 13:15 i sal E:C (E-huset) lade Peter Anderberg fram en licenciat-uppsats som har namnet "Internetlärande för alla - Om insatser för de första fullvärdiga studiemöjligheterna för människor med funktionshinder"

Läs mer här
Bild på universitetshuset

Professorsinstallation

Fredagen den 8 oktober klockan 16.00 installeras Bodil Jönsson som professor i rehabiliteringsteknik.

Bodil håller också installationsföreläsningen i universitetets aula.

Läs installationsföreläsningen.

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]