Tidigare löpsedlar 2001

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

 

Hur kan vi göra våra olika apparater enklare att använda?

Förslag till ny biljettautomat.
Biljettautomat, boklånemaskin, digital kamera, frimärksautomat, mikrovågsugn och parkeringsautomat.

Alla dessa apparater har industridesignstudenter i höstens kurs i Kognitionsergonomi haft i uppgift att analysera

Läs deras förslag till nya, förbättrade apparater.

 

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Mätning av excentrisk refraktion med PowerRefraktor Den 12 december 2001, kl 13.00, presenterar Jörgen Gustafsson sin licentiatuppsats med titeln "Excentrisk korrektion vid centrala scotom".

Inbjudan

Intresseanmälan senast 5/12 till Lena Leveen via mail eller tel nr 046-222 46 95

Välkomna!

ÄR DET TRYGGAST NÄR DET BLÅSER?

Bild på växjösajten Certec har genomfört en en-poängskurs inom lärarutbildningen i Växjö - en kurs om läraren,lärandet och informationsteknologin. Kursen har väckt starka tankar och känslor, positiva och negativa. Vi vill gärna ge alla intresserade en chans att botanisera i materialet.

Samtalet går vidare.
Läs mer:
Om kursen och kursmomenten
Textversion av den webbaserade introduktionsföreläsningen
Sammanfattning av två av kursens inlämningsuppgifter
Exempel på elevreaktioner
Tentamen för de som missat någon av inlämningsuppgifterna

Avhandlingsplaner 

Några av våra gäster tar del av exempel på kognirtiv design.

Den 29 - 30 oktober hölls en kontaktknytarträff på Certec med Institutet för handikappvetenskap som finns vid universiteten i Linköping och Örebro. 

Doktorandernas avhandlingsplaner presenterades kortfattat inför träffen.

 

Är det enkelt att ta ut pengar?

Uttagsautomat I höstens kurs i Kognitionsergonomi har industridesignstudenter i årskurs två haft i uppgift att analysera uttagsautomater. Här är deras rapporter.

 

Vill du läsa på distans våren 2002?

Människor på ficklampor

Sök vår fristående kurs 

Rehabiliteringsteknik - IT och lärande!

Sista anmälningsdag är 15 oktober 2001

Certec i Slovenien

Arne Svensk och Henrik Danielsson

På konferensen AAATE 2001 i Ljubljana, Slovenien, 3 - 6 september presenterade Certec två artiklar, en om digitala bilder och en om virtuella haptiska sökverktyg:

Digital Pictures as Cognitive Assistance av Henrik Danielsson och Arne Svensk

Virtual Haptic Search Tools - The White Cane in a Haptic Computer av Calle Sjöström

Seminarium på Certec

Holly Ault

Den 18/9, kl 13-15 samtalade gästprofessorn på Institutionen för designvetenskaper, Holly Ault, med oss på Certec om:

What (if anything) distinguishes in practice the design of rehabilitation technology from other types of technical design?
Are there theoretical differences as well?

Holly Ault arbetar i vanliga fall på Worcester Polytechnic institute.

Certec-Brandtalaren

Teckning av Anna Gulin.

Onsdagen 29 augusti redovisade Anna Gulin sitt examensarbete Certec-Brandtalaren. Arbetet har också resulterat i en produkt som heter Certec-Brandtalaren och kommer att saluföras av Nautilus Innovation AB

Personer med kognitiva funktionshinder kan ha svårt att förstå budskapet från vanliga pipande brandvarnare. Då kan oron för att inte klara av en brandsituation bli ett hinder i strävan efter ett självständigt liv.

Ett utrymningshjälpmedel som också talar ger dessa människor möjlighet att hantera en brandsituation på ett bra sätt. 

Läs mer om Certec-Brandtalaren!

Certec önskar alla en Glad Sommar!

Passa på och läs den senaste Certec rapporten:
Konst och vetenskap

Basmaterialet här är en mailväxling mellan Göran Plato, konstnär och ledare för Tryckolera och Bodil Jönsson , professor på Certec.

Thomas rollar med vit färg I ord och bild beskrivs ett samarbete som varat i sju år.

Det utvecklas fortfarande. Det drivs framåt av både frågor och svar och kan kanske bäst beskrivas som ett möte mellan konst och vetenskap.

Läs rapporten!

Önskar du mer att läsa kan vi bl a rekommendera:

Redovisning av projektarbeten

Måndag 28 maj redovisade industridesignstudenter och civilingenjörstudenter sina gemensamma projekt som de har arbetat med under vårterminen.

Bild av burköppnare använd med underarmarna.
Burköppnare använd med underarmarna.
Projekten är inriktade mot "design för alla" eller mot ett valt funktionshinder och har resulterat i  funktions- och utseendemodeller av:
- en burköppnare
- en hjälp att uppfatta tiden
- ett hjälpmedel att få folk att hitta rätt
- alternativ tandrengöring (2 projekt)

Läs mer om projekten

Resultat av Vårdal-enkäten från "Certec  informerar"- dagen 26 april 2001

Bild av samtal under Certec informerar dagen 2001

Nu kan du läsa sammanställningen av Vårdalenkäten från "Certec informerar" - dagen. 

Vi drar också igång maildiskussionsforumet. 

Läs vidare:

Vårdal-enkäten 

Maildiskussionsforum

Bild av vattenfall  

Inrättandet av ett Vårdalinstitut 

Göteborgs och Lunds universitet får tillsammans 65 miljoner för att bygga upp Vårdalinstitutet.

Institutets uppgift blir forskning för patienten. 
Äldre, långvarigt sjuka och psykiskt funktionshindrade skall stå i fokus.

"I ett särskilt forum med namnet grönzonen ska kunskapsutbyte ske mellan forskning, utbildning, kommunernas verksamhet, region och befolkning." 

Certec gratulerar Jörgen Gustafsson 

som blivit utnämnd till Årets FFS-are 2000 

Jörgen Gustafsson   FFS (Föreningen För Synrehabilitering) tilldelar varje år en person som bidragit till att utveckla svensk synrehabilitering utmärkelsen Årets FFS:are.

Läs motiveringen (pdf-fil, 97 KB)

Jörgen har samarbetat med Certec sedan 1996 och från och med år 2000 är han doktorand på Certec inom projektet Widesight vars syfte är att åstadkomma ett skifte i synen på vad det perifera seendet kan användas till.

 

Exempel på kognitiv assistans.

Design av kognitiv assistans

Den 27 april 2001, kl 13.00, presenterar Arne Svensk sin licentiatuppsats med titeln " Design av kognitiv assistans".

Plats: Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.

Intresseanmälan senast 18/4 till Lena Leveen via mail eller tel nr 046-222 46 95

Välkomna! 

 

"Certec informerar"

Torsdagen den 26 april 13.00-16.00 i Kårhuset, LTH i Lund.

I år bjuder vi in till "Certec informerar"-dagen tillsammans med Institutionen för omvårdnad vid Lunds universitet.

Anmälan och mer information

Folkmyller vid tidigare informationsdag

Årets tema:

Vård 

Skola

Omsorg

Vårens eftermiddag består av en första föreläsning, paus med utställning, samvaro och kaffe och därefter en andra föreläsning.

Certec gratulerar Gun Andersson

som blivit utnämnd till LTH-profil

Gun Andersson med beviset for sin utnämning till LTH-profil.

LTH:s rektor Thomas Johannesson och Gun Andersson.


LTH firar i år 40 års jubileum och under jubileumsåret presenteras varje vecka en LTH-profil. Profilerna är en person som i det tysta eller som officiell företrädare skall verka eller har verkat för LTH.

"Gun har med sin energi och sitt engagemang varit med och byggt upp administrationen och servicen till studenterna på LTH"

Läs hela motiveringen (pdf).

Läs mer om Gun på hennes hemsida.

Redovisning av examensarbeten

Fredagen den 9 februari kl 10.00-12.00 redovisas två examensarbeten i Certecs seminarierum. Intresseanmälan senast 7/2 till Lena Leveen via mail eller tel: 046-222 46 95
Marika Sjöströms EmpowerNet Asker
Bild av Anoto pennan som Christian och Fredrik använt.

Marika Sjöström visar upp sin EmpowerNet Asker som är en artikeldatabas specialiserad på smärtrelaterade ämnen. För varje artikel presenterar systemet själv förslag på fler artiklar som liknar den man läst.

Fredrik Ivarson och Christian Johnsson redovisar Grocery Order Application. En datoriserad inköpslista. Varorna kryssas för på ett papper, beställningen registreras i datorn och skickas till närmaste mataffär. 

 

Mätning av ögats sneda astigmatism.

"Var Fjortonde Dag", våren 2001

Vårens första seminarium i Certecs seminarieserie , "Var Fjortonde Dag", äger rum den 23 januari. 

Krister Inde, konsult och synpedagog, föreläser då under rubriken "Synskadad utan bitterhet, skuld och självömkan."

Omslaget till boken Teknik och förståndshandikappadeOmslag till "Ge oss bara redskapen"

Börja året med en bra bok!

För den facila summan av 100 kr per styck kan du köpa  Teknik och förståndshandikapp och Ge oss bara redskapen.

Beställer gör du genom att faxa eller e-maila beställningsblanketten.

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]