Tidigare löpsedlar 2002

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

 

Rymdraketstart.

Redovisning av examensarbete

För astronauter i rymden är fysisk träning mycket viktig men svår att genomföra.

Robin Nilsson och Erieta Tsantoula har i sitt examensarbete, Homo Ludens,  designat träningsalternativ som kombinerar effektivitet med idrott, nöje och utmaning.

Examensarbetet redovisades den 18/12.

Vandrare på övervuxen järnväg i Fyledalen.

Vad händer nu?

Det är nu elva och ett halvt år sedan Gun Andersson drabbades av en hjärnblödning. Hon använder sig dagligen av sin digitala kamera och har under åren efter hjärnblödningen med jämna mellanrum i form av rapporter dokumenterat sina framsteg. Vad händer nu? är den senaste.

Care here -
Seminarium 3 december

Tony Brooks
Tony Brooks

Tony Brooks, Kulturcentrum och Stefan Hasselblad, Emaljskolan, Landskrona berättar om Care here (Creating Aesthetically Resonant Environments for the Handicapped Elderly and Rehabilitation). Care here är ett EU-projekt som bland annat vill ge barn och vuxna med speciella behov tillgång till modern teknologi, för att kunna förbättra deras fysiska och kognitiva förmågor.

Tid och plats: 3/12 13.00
VR-lab, plan 1, Ingvar Kamprad designcentrum

Certecs seminarier

LVE-tidningens förstasida

Den 27 november invigdes Low Vision Enabling

Laboratorium och nytt forskningsprogram

Till invigningen av vårt Low Vision Enabling  laboratorium  kom 150 personer.

Forskningprogrammet kombinerar olika former av optik, teknik och pedagogik och LVE- tidningen berättar om de olika projekt som pågår just nu.

Framtidens parkeringsautomat?

I kursen Kognitionsergonomi har industridesignstudenter till uppgift att analysera vardagens apparater och ge förslag till nya förbättrade versioner.

Parkeringsautomat sedd framifrån, bakifrån och från sidan. Läs mer om årets projekt om:
Biljettautomater, kopiator, mikrovågsugn, parkeringsautomat och tvättmaskin.

 

Designcentrum och den bild som undersökaren ser i PowerRefractorn.

Invigning - Low Vision Enabling

Laboratorium och nytt forskningsprogram

Den 27 november 2002 invigs Low Vision Enabling som syftar till att på svagsynområdet utveckla:

  • bättre metoder för att studera ögats optik
  • optiska och synpedagogiska hjälpmedel för bättre synfunktion
  • bättre metoder för mätning av synrester.

Anmälan senast 15 november.

 

 

Ingegärd och den gröna brevlådan

En designprocess för och med människor med demens

Ingegärd och den gröna brevlådan. I sitt examensarbete i Interaktionsteknologi på Malmö högskola, Ingegärd och den gröna brevlådan, har Marie Höglund  designat ett kognitivt hjälpmedel åt Ingegärd i form av ett digitalt fotoalbum.

Marie har fått handledning av bl.a. Arne Svensk, Certec.

Läs mer om digitala bilder.

Bodil Jönsson.
Håkan  E  Bengtsson/ Bengtsson Media AB

Hedersdoktor i utbildningsvetenskap

Professor Bodil Jönsson, Certec, utnämndes till hedersdoktor på Utbildningvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet den 19/10.

HotMouse, FaceMouse och haptisk skattkarta

- exempel på examensarbeten på Certec 

Ola Samnegård

I sitt examensarbete HotMouse, har Ola Samnegård utvecklat nya metoder för att styra muspekaren via tangenttryckningar.

Examensarbetet redovisas den 21/10 kl. 11.15 i sal 467 på Ingvar Kamprad designcentrum, Sölvegatan 26.

Läs mer om pågående examensarbeten på Certec

 

Gunilla Knall kursansvarig.
Gunilla Knall kursansvarig

Studera på distans under våren 2003?

Sök vår fristående kurs i Rehabiliteringsteknik - IT och lärande.

Kursen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av rehabilitering och som har intresse för hur kombinationen av ny teknik och ny pedagogik kan användas av och för funktionshindrade människor.

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2002.

Välkomna till Calle Sjöströms disputation!

Calle Sjöström försvarar sin avhandling Non-Visual Haptic Interaction Design - Guidelines and Applications, vars tre hörnstenar är haptik, Människa - Dator Interaktion och blinda användare. Med virtuell haptik kan man simulera känselupplevelser via datorn vilket ger nya möjligheter att göra datorprogram för blinda.

Phantomaten.

Tid: Fredagen den 11 oktober 2002, kl 10.15

Plats: Hörsalen (entréplan), Institutionen för designvetenskaper, Ingvar Kamprad designcentrum, Sölvegatan 26, Lund

Intresseanmälan senast 4/10 till Lena Leveen gärna via mail eller tel nr 046-222 46 95

 

Jäkt.
Jan Håkan Dahlström/Bildhuset

Pacemaking - ett forskningsprogram under uppbyggnad

Stress kan ses som ett handikapp hos människan relativt existerande teknologi, kultur och övriga omvärld. I forskningsprogrammet Pacemaking provar vi att tillämpa handikappforskningens teorier och metoder på den stressrelaterade ohälsan.

Pacemaking är ett forskningssamarbete med etnologi, socialt arbete, design och konst. Programmet  behandlar både orsaker, verkningar och möjliga motåtgärder.
Programmet är under uppbyggnad.
Bodil Jönsson.
Håkan  E  Bengtsson/Bengtsson Media AB

As Time Goes By

KTH firade i fredags sitt 175:års-jubileum. I samband med den kungliga högtidsceremonin hade Bodil Jönsson ombetts medverka med några tankar inför universitetens framtid. Du kan läsa hennes föreläsning här.

 

 

Simon använder manusarmen.

Vårt designhus invigdes 4 september

På eftermiddagen höll avdelningarna Öppet hus och ett av de projekt som visades var Manus-armen som är en rullstolsmonterad robotarm speciellt framtagen för människor med rörelsehinder. 

Information om Manus-armen och användvärdhet

Bodil Jönssons föreläsning Design för alla

 

Peter Anderberg.

Seminarium 3 september

Först ut i Certecs månadsskiftesseminarier var Peter Anderberg. Peter är doktorand på Certec och berättade om sitt avhandlingsarbete. Hans forskningsområde är IT och lärande i funktionshindersammanhang. Seminariets titel är "Bland kroppslöshet, kronvrak och kraft..."

Läs mer om:

Certecs månadsskiftesseminarier

Peters licentiatavhandling, Internetlärande för alla

Pedagogiska metoder vid neuropsykiatriska funktionshinder.

DN har påbörjat en artikelserie om pedagogik vid neuropsykiatriska funktionshinder. De första två artiklarna beskriver hur digitalkameran kan användas som pedagogiskt hjälpmedel.

Abdulkader Faraax. "Bilden lär honom förstå" och "Snabbt och enkelt sätt att skapa sammanhang".

Mer information om digitalkamerans användning hittar du bl a på Certecs sidor om Isaac

Mer information om autism hittar du på Certecs autismsida.

Nya Designhuset på Sölvegatan 26 i Lund.

Certec önskar alla en Glad sommar!

Tillsammans med övriga avdelningar inom Institutionen för designvetenskaper har Certec flyttat till nya lokaler på Sölvegatan 26, Lund.

Under sommaren kan du titta på fem studentprojekt.
29 maj redovisade industridesignstudenter och civilingenjörstudenter sina gemensamma projekt som de har arbetat med under vårterminen.

Användargränssnitt för Isaac.

Vill du bli beta-testare av Isaac?

Isaac är ett program för att snabbt och enkelt hantera stora mängder bilder med tillhörande ljud och text.

Mer information och anmälan

Lördag 1 juni 2002

Två nya fristående kurser på distans hösten 2002

KRY design- projektkurs om teknologisk assistans, 3 poäng
Äntligen en fortsättningskurs för våra KRY:are.

Universal design, 5 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer som påverkar utformningen av produkter, tjänster och miljöer i vårt samhälle.

Sista ansökningsdag: 1 juni (poststämpel).

Välkomna till Eve Mandres disputation och "Certec informerar"!

Fredag 24 maj, Kårhuset, LTH.

Örn i flykt.

10.00: Eve Mandre försvarar sin doktorsavhandling "Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin."

Emma. 12.30: "Certec informerar" om framtidens Certec och framtidsvisioner tillsammans med Region Skåne.

Mer information.

Mätning av excentrisk refraktion med PowerRefractor.

Certec gratulerar

Jörgen Gustafsson som utsetts till stipendiat av Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond och belönas med 100 000 kr.

Jörgen Gustafsson är leg. optiker och doktorand på Certec i forskningsprojektet Widesight.

Widesight handlar om nya mätnings- och korrektionsmöjligheter för synskadade personer med centrala scotom.

Omslag till Samverkan Region Skåne - Certec 2001

Samverkan Region Skåne - Certec 2001

Certec har fått stöd från Region Skåne i många år.
I redovisningen för 2001 berättar vi om vad som gjorts under året men också om de resultat som kommer ur tidigare års satsningar.
Mimmi Anderberg visar förflyttning mellan två stolar.

Rörelsehinder och toalettdesign.

Av vilka kritiska moment består en förflyttning från rullstol till toalett och tillbaka igen?

Mimmi Anderberg har i sitt examensarbete "Rörelsehinder och toalettdesign"  identifierat nio kritiska delmoment. 

Hon har också utvecklat ett förslag till metodologi att användas i designprocesser som fokuserar på användare med rörelsehinder.

 

Bild av spelet Tetrics.

Kan man spela Tetris om man är synskadad?

Om spelet istället heter Tetrics kanske det går.

Hösten 2001 tog studenter i kursen Rehabiliteringsteknik AK fram prototyper till tekniska hjälpmedel. 

Spelet Tetrics är ett av 18 förslag till nya hjälpmedel.

Bodil Jönsson.
Håkan  E  Bengtsson/Bengtsson Media AB

Information, kunskap och universitetens framtid.

I samband med professorsinstallationer och doktorspromotioner i Växjö den 9 februari höll Bodil Jönsson en högtidsföreläsning om universitetens innersta värden och funktioner.
Ta gärna del av den.
Smärtvärkstadens broschyr.

Hjälper kunskap?

Genom Smärtvärkstaden kan personer som lever med ständig värk lära sig mer om hur man bättre skall kunna stå ut med den del av det onda som kanske inte helt går över.

Den 1 februari öppnar Smärtverkstaden på nätet.

Titta gärna på inslaget i Sydnytt från 23 januari. Då behöver du ha RealPlayer installerat.

Designhuset i november 2001.

"Var fjortonde dag" blir "månadsskifte"

Certecs seminarieserie "Var fjortonde dag" byter nu namn till "Certecs månadsskiftesseminarier".

Första seminariet, "Tillgängligheten i det nya designhuset", hålls den 31/1. 

Då ges tillfälle att ställa frågor till Maria Wemme, tillgänglighetskonsult.

Certecs personal.

Vad är Certec? Vad gör Certec?

Läs om Certec i vår verksamhetsberättelse för läsåret 2000/2001.

 

Torbjörn Håkansson.

 

SpeedRead

- ett program för att träna upp läsförmågan hos personer med dyslexi.

Torbjörn Håkansson har i sitt examensarbete SpeedRead skrivit ett program där en valfri text visas på skärmen, ett ord i taget.

Avsikten med programmet är att läsaren ska läsa ord som bilder och inte stava sig igenom bokstav för bokstav.

 

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]