Tidigare löpsedlar 2003

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

 

Foldern Rehabiliteringspedagogik.

Rehabiliteringspedagogik på Certec

All rehabilitering handlar om hur personer med funktionshinder skall kunna klara sig bättre - på egen hand och i samspel med omvärlden. Detta kräver lärande.

På Certec är rehabiliteringspedagogiken oftast integrerad med teknik och design och för flertalet forskare är den också invävd i deras forskning. För Gunilla Brattberg (adj prof i rehabiliteringspedagogik) och grundare av Värkstaden och FD Eve Mandre  är det huvudinriktningen.

Kurser:

Bild: Kvinna med skadad fot och kryckor.
Foto: Kjell Johansson/ Bildhuset

Äldre och design

Ett nytt och unikt forskningsprogram börjar nu på Institutionen för designvetenskaper.

Dess utgångspunkt är förväntningar och behov hos framtida äldre människor. Många av dem kommer att vilja ha en ny sorts äldretillvaro. Under sina yrkesliv har de varit aktiva, självständiga och rörliga, geografiskt och i tanken, och mycket av detta kommer de att vilja bibehålla. Design kan göra det möjligt.

Du kan läsa hela programmet här.

Första aktiviteten kring det var ett rundabordssamtal och en presskonferens den 25 november.

Britt Östlund

Fil.Dr. Britt Östlund gästprofessor 2004.

Fil Dr. Britt Östlund kommer att inneha Lise Meitner-professuren 1 september - 31 december 2004 vid Institutionen för designvetenskaper, LTH. Britt Östlund arbetar nu som forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet och är en av de ledande inom området Teknik och äldre.

Britt Östlund skall bl. a. medverka i uppbyggnaden av forskningsprogrammet Äldre och design

Lise Meitner-professuren är en gästprofessur som ger LTH möjlighet att bjuda in en kvinnlig forskare att verka vid LTH.

Hus ritat i ritprogrammet.

Att kunna rita trots att du inte ser.

I sitt examensarbete "Haptiskt ritprogram" har Christin Hansson utvecklat ett program som gör det möjligt för blinda och synskadade personer att rita med olika färger.

Examensarbetet redovisades den 23/10 kl. 10.00 i sal 567 på Ingvar Kamprad designcentrum, Sölvegatan 26.

Symbolstöd

Karolin Bengtsson och Mia Nyström har i sitt examensarbete Symbolstöd, undersökt möjligheterna för att utveckla ett verktyg för webbdesign där symbolstödet automatiskt genereras och infogas i hemsidans källkod.

Bliss symboler: Examensarbete ("arbete som avslutar intagande (av kunskap) till/i huvudet")

Examensarbetet ingår i EU-projektet WWAAC (World Wide Augmentative and Alternative Communication).

Bodil Jönsson
Håkan  E  Bengtsson/ Bengtsson Media AB

180 graders omsvängning

"Från delar till helhet" och "Från behandlad patient till upplevande huvudperson".

Läs Bodil Jönssons föreläsning "180 graders omsvängning" vid NHRs (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) kongress 2003.

Ingvar Kamprad Design Centrum.

"Certec informerar"

Årets tema var:
Funktionshinder och design

Tid och plats:
23 september, 12.30 - 16.30
Designhuset, LTH, Lund.

Mer information

I samarbete med Region Skåne och systeravdelningar inom Institutionen för designvetenskaper inbjöd Certec till årets upplaga av Certec informerar.

Vill du få post från Certec?

Anmälan till Certecs adressregister.

Bodil Jönsson.
Håkan  E  Bengtsson/
Bengtsson Media AB

Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet invigd

Lunds universitet inrättade den 29 augusti Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Läs Bodil Jönssons tankedokument i anslutning till detta och hennes inledningsanförande vid det efterföljande seminariet.

 

Certec önskar alla en Glad Sommar!

Passa på och läs det senaste examensarbetet:
Algoritmer för huvudstyrning av dator

Exempel på ansiktföljning.

 

En svårt hjärnskadad person med mycket begränsad rörelseförmåga har svårt för att använda en dator. Mikael Aili och Arvid Nilsson presenterar i sitt examensarbete, "Algoritmer för huvudstyrning av dator", en teknisk lösning som gör det möjligt att styra datorn med hjälp av huvudrörelser.

Läs också årets övriga examensarbeten:

Ett arbetsredskap för lärare att ta fram multimediala nätföreläsningar
Kajsa Brunzell och Anette Oltner

Haptic hardware support in a 3D game engine
Henrik Aamisepp och Daniel Nilsson 

Haptisk skattjakt 
Anna Lindholm

Homo Ludens
Robin Nilsson och Erieta Tsantoula 

Andra intressanta studentprojekt

Bodil Jönsson.
Håkan  E  Bengtsson, Bengtsson Media AB

"Jobbet ger var fjärde sömnproblem"

Bodil Jönsson, professor på Certec, och Sture Nordh, ordförande i TCO, framför nya tankestrukturer om stress och ohälsa i en artikel på DN:Debatt den 3 juni 2003.

Läs artikeln och debattera den gärna

Karta från spelet.

 

Examensarbete om haptik

I sitt examensarbete, Haptic Hardware Support in a 3D Game Engine, har Henrik Aamisepp och Daniel Nilsson bland annat kopplat ihop The PHANToM med spelmotorn Crystal Space. Detta gör det möjligt att känna på en tredimensionell spelmiljö.

Examensarbetet  redovisades torsdagen den 5 juni kl 10.15, seminarierum 567, plan 5 i Designhuset, Sölvegatan 26, Lund. 

Se Mer

"Syftet med SE MER-projektet är att visa, att det inte är skadligt att använda sin syn. Det kan dessutom ge god självtillit och självkänsla genom att man tidigt lär sig exakt hur möjligheterna och begränsningarna fungerar." 

Krister Inde. Tillsammans med Föreningen för Synrehabilitering (FFS) startar Cetrec projektet Se Mer. Projektet ska verka för och tidigt utvärdera en intensiv och systematisk synträning för barn och ungdomar enligt ett program som bygger på och samarbetar med ett amerikanskt projekt benämnt PAVE (Providing Access to the Visual Environment).

Läs också artikeln av Mona Jakstrand publicerad i Sydsvenskan den 19 maj 2003. Rosa kikare ska ge barn bättre syn.

Se även LVE (Low Vision Enabling).

Camilla Nordgren

Societal Services after Traumatic Spinal Cord Injury in Sweden

Artikel av Camilla Nordgren publicerad i Journal of Rehabilitation Medicin.

I artikeln Societal Services after Traumatic Spinal Cord Injury in Sweden undersöker Camilla vilka samhällstjänster som finns att tillgå efter en traumatisk ryggmärgsskada. Hon tittar också på hur nöjda de som söker är med själva ansökningsförfarandet och också med den tilldelning de fick.

Visualisering av en mobil lärandemiljö.
 

Mobility and learning environment

Mobility and learning environment är ett treårigt projekt i samarbete med Malmö högskola(K3)  och den dagliga verksamheten Tryckolera i Lund. 

Projektet syftar till att utveckla lärandemiljöer med hjälp av ny teknik och betonar bla behovet av att människorna själva deltar i utformandet av stöd i sin vardagsmiljö.

KLiV (Kontinuerligt Lärande inom Vården)

Seminarium där Erling Björgvinsson och Per-Anders Hillgren från Interaktiva Institutet presenterar KLiV-projektet, ett samarbetsprojekt mellan intensivvårdsenheten på  Universitetssjukhuset, MAS, och Rumsstudion på Interaktiva Institutet. Projektet handlar om förändringsarbete genom öppen dialogorienterad designprocess och gav personalen möjligheten att använda video som medium för att förmedla instruktioner och praktiska tips till sina kollegor.

Projektet vann Dagens Medicins förstapris 2002.

Ett kliv.

Tid: 22 april kl 13.15-15.00

Plats: Lilla hörsalen, Ingvar Kamprad designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.

Anmälan till Lena Leveen, Certec senast 15/4.
lena.leveen@certec.lth.se eller 046-2224695

Isaacs arbetsbord.

Bildhanteringsprogrammet Isaac

Tisdagen den 18 mars gjorde Certec programvaran Isaac  fritt tillgänglig för alla intresserade. Efter 1½ dygn hade 100 människor laddat ner programmet.
Är du kanske också intresserad?
Bodil Jönsson

Att bedöma körförmåga med simulering.

Föreläsning med titeln "Bedömning av funktionshindrade och äldre med körsimulator - kan man ha nytta av simulering" av Torbjörn Falkmer, M.D., forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, Linköping

Bil.

Tid: Tisdagen den 1 april 2003 kl 13.00

Anmälan till Lena Leveen, Certec senast 26/3.
lena.leveen@certec.lth.se eller 046-2224695

Plats: Rum 567, Ingvar Kamprad designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.

The PHANToM.

Haptisk skattjakt

I sitt examensarbete, Haptisk skattjakt, har Anna Lindholm gjort ett skattjaktsspel vars målgrupp huvudsakligen är synskadade barn och ungdomar. För att spela spelet används the PHANToM, ett verktyg för att känna virtuella saker i tre dimensioner. 

Fredagen den 14 mars 2003 redovisade Anna Lindholm sitt arbete.

 

Ivonne Fetchenheuer.
Ivonne Fetchenheuer

Ny metod att mäta synfält?

Ivonne Fetchenheuer, optometristuderande vid University of Applied Sciences, Berlin, Tyskland, gör sitt examensarbete på Certec. Hon har tidigare praktiserat vid Vision Rehabilitation Laboratory of the Schepens Eye Research Institute in Boston i USA.

Titeln på examensarbetet är The impact of a central scotoma and eccentric fixation on the evaluation of visual function

Läs mer om Certecs svagsynsprojekt

 

Tartu universitet, Estland.

I varje möte finns en möjlighet

Hur kan vi bättre förstå och hjälpa personer med autism/Asperger syndrom? 

Läs Eve Mandres föreläsning "I varje möte finns en möjlighet" som hon höll vid en fortbildning för barnpsykiatriker, logopeder och specialpedagoger på Tartu universitets barnpsykiatriska klinik i Estland den 25 januari.
Certecs personal.

Ett kalenderår i backspegeln

Läs Certecs verksamhetsberättelse för 2002.

 

Gränssnitt i Social Simulator.

Social träning med hjälp av dator

Helena Salmonsson, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala Universitet, har i sin D-uppsats "Social träning med hjälp av dator- en studie av hur personer med psykiskt funktionshinder uppfattar ett scenarioprogram" använt den Sociala Simulatorn. 

Den Sociala Simulatorn, under utveckling av Charlotte Magnusson på Certec, erbjuder interaktiva miljöer för att utforska sociala samband.

Uppsatsen, beskrivning av Social Simulator samt programvara hittar du på hemsidan för projekt Social Simulator.

 

Sällskapsspelet Rutan.

Produktblad för idéer till nya tekniska hjälpmedel

I kursen Rehabiliteringsteknik ingår ett projekt där studenterna praktiskt får öva sitt tekniska kunnande och tillämpa det på ett tekniskt hjälpmedel för en människa med någon form av funktionshinder.

Nu kan du titta på projektarbetena som studenterna gjorde hösten 2002.

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]