Tidigare löpsedlar 2004

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

 

UrKoll

Prototyp till UrKoll Dagens samhälle ställer höga krav på vår förmåga att planera vår tid. Har du problem med att förstå den analoga och den digitala klockan beskärs både din självständighet och din möjlighet att ta eget ansvar.

I sitt examensarbete UrKoll har Louise Lindmark och Kristina Söderberg utvecklat Certecklockan till ett bärbart tidshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder.

Louise och Kristina studerar vid Maskiningenjörsprogrammet på högskolan i Halmstad.

Fikastund

Få med sig stort & smått - Ett examensarbete inom området äldre och design

"Hur får man med sig fikan från köket till bordet?”.

I examensarbetet "Få med sig stort och smått" diskuterar Ulrika Carlberg och Kristina Gullander behovet av produkter som är så pass bra i sig själva att man inte behöver hjälpmedel för att hantera dem. 
De ger exempel på nya produkter som behövs för en fikastund.

Du har väl inte glömt sista ansökningsdag?

Certec ger två fristående kurser våren 2005. Sista ansökningsdagen är 15 oktober.

Gunilla Knall

KRY-Rehabiliteringsteknik - IT och lärande.

Kursen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av rehabilitering och som har intresse för hur kombinationen av ny teknik och ny pedagogik kan användas av och för funktionshindrade människor.

Jörgen Gustafsson

Optometrisk rehabiliteringsteknik

Kursen vänder sig till i första hand optiker med erfarenhet eller intresse för avancerad optometri med inriktning mot svagsynoptik. Även andra intresserade personer med motsvarande kunskaper kan efter särskild prövning antas.

Obs! Glöm inte vår infodag, "Certec informerar". Sista anmälningsdag den 15 november.

Ingvar Kamprad designcentrum

"Certec informerar"

Ett samarbete mellan Region Skåne, Institutionen för Designvetenskaper
och Certec, LTH.

Årets tema:
Designa din framtid?

Tid och plats:
25 november, 13.00 - 16.00
Designhuset, LTH, Lund.

Anmäl dig via nätet senast 15 november.

Välkommen!

Optik för synsvaga människor

Hur kan man studera och korrigera optiska avbildningsfel hos synsvaga människor som använder excentrisk fixation.

Omlag: Optik för synsvaga människor

Frågeställningen är viktig då människor med stora centrala skotom endast har den perifera synen kvar. Jörgen Gustafsson belyser frågan när han försvarar sin avhandling Optik för synsvaga människor som också tar upp vikten av träning av excentrisk syn.

Plats: Stora hörsalen, Plan 2, IKDC, Lund

Tid:  15 oktober, 13.00 

Välkomna!

 Britt Östlund 

Äldre - finns dom?

Certecs seminarieserie startar i höst med fil.dr. Britt Östlund, innehavare av Lise Meitner-professuren vid Institutionen för designvetenskaper, LTH. Britt ger sin bild av vad forskningsprogrammet Äldre och design kan åstadkomma. 

Titel: Äldre teknikanvändare - stämmer våra föreställningar och förväntningar?
Plats
: Rum 304, plan 3, IKDC
Tid
:  14 september, 13.15 -15.00

Välkomna!

 Britt Östlund

Fil.Dr. Britt Östlund gästprofessor 2004.

Fil Dr. Britt Östlund kommer att inneha Lise Meitner-professuren 1 september - 31 december 2004 vid Institutionen för designvetenskaper, LTH. Britt Östlund arbetar som forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet och är en av de ledande inom området Teknik och äldre.

Britt Östlund skall bl. a. medverka i uppbyggnaden av forskningsprogrammet Äldre och design

Lise Meitner-professuren är en gästprofessur som ger LTH möjlighet att bjuda in en kvinnlig forskare att verka vid LTH.

Gunilla Brattberg

Prediktorer i skolåldern för smärta och ångest bland unga vuxna

Finns det en ökad risk för ångest och smärta som vuxen om man redan som barn haft mer ont, varit mer nervös och haft svårare att beskriva sina känslor än de flesta andra?

Läs om den  longitudinella skolbarnsstudien av Gunilla Brattberg i senaste numret av Läkartidningen.

Den obändiga söklusten

Bokomslag: Den obändiga söklusten Om olika sätt att stilla sin kunskapslusta och hur vi kan använda Internet. En bok både för datorvana och -ovana.

Den obändiga söklusten är slut på förlaget och går inte längre att köpa men finns här tillgänglig i både ljud- och textformat.

Mer som retar söklustens aptit:

Glöm inte heller vår bildwebboard! en plats att utbyta erfarenheter om digitala bilders användning.

Häst och hav.

Använder du digitala bilder?

På vår bildwebboard kan du dela med dig av dina egna erfarenheter, få tips om bland annat litteratur, kameror och datorprogram och ställa frågor till likasinnade.

Läs också Konst och vetenskap, rapporten om ett 7-årigt samarbete som haft digitala bilder som bas.

Bildhanteringprogrammet Isaac

 Förenklat användargränssnitt i mobiltelefon.

En användarvänlig mobiltelefon

Mobiltelefonerna blir allt mer komplexa och för många personer blir det allt svårare att använda dem. Speciellt gäller detta för äldre och teknikovana personer och personer med kognitiva begränsningar.

I sitt examensarbete A Simplified User Interface for Mobile Phones har Erik Hallengren och Ingrid Hed förenklat användargränsnittet på en existerande telefon.

Examensarbetet redovisades 16/6.

 Den virtuella världen.

När ser du älgen?

Sara Rowell har i sitt examensarbete Perifera seendets rörelsedetektion i trafiksimulator, skapat ett program som registrerar hur snabbt man upptäcker en älg vid simulerad landsvägskörning.

Syftet är att studera den perifera synens rörelsedetektion hos personer som förlorat sitt centrala seende.

Situated Research and Design for Everyday Life

Palett och färgtuber. Färger: inspirera, observera, användare, designers, abstrakt, konkret, beskrivande,  normativ.

Rapporten Situated Research and Design for Everyday Life  ställer samman teorier och metoder inom rehabiliteringsteknik och design och vidareutvecklar dessutom hur dessa i sin tur knyter an till teorier och metoder inom andra ämnesområden. Speciell vikt läggs vid de möjligheter som ligger i forskning som försöker vara där och möta den levda funktionen, funktionsnedsättningen och rehabiliteringstekniken, allt från den upplevande människans håll.
Rapporten är fylld av konkreta exempel.

En karta från demo 1.

Sparbanksstiftelsen Skånes Pris för examensarbete

Henrik Aamisepp och Daniel Nilsson har fått Sparbankstiftelsen Skånes pris för examensarbeten för  "Haptic hardware support in a 3D game engine". Genom att koppla ihop The PHANToM med spelmotorn Crystal Space har de gjort det möjligt att känna på en tredimensionell spelmiljö.

Läs motiveringen

 

 Rolf Johansson utanför Certec

Navigationsstöd i vardagen

Om man har någon form av funktionshinder är det inte alltid så lätt att hitta till den plats dit man vill komma. En navigations-tjänst baserad på vänskap, personkännedom, mobiltelefoni, GPS och digitala kartor kan vara ett bra stöd.

Navigationsstöd i vardagen, är en pilotstudie gjord på uppdrag av svenska Post- och Telestyrelsen.

Taktil informationskarta om Arne Jones skulptur.

Det öppnaste rummet
– att visa konst på nya sätt

Eva Rask och Kerttu Heiskanen har i sitt examensarbete, Det öppnaste rummet – att visa konst på nya sätt, utvecklat och visualiserat ett helhetskoncept för nya och alternativa sätt att visa konst. Målet är bl a att göra konsten både fysiskt och intellektuellt mer tillgänglig för alla.

Examensarbetet är utfört vid Institutionen för designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola och i samarbete med Ålsta UtvecklingsCentrum.

Gunilla Brattberg, kursansvarig
Eve Mandre, kursansvarig
Camilla Nordgren, kursansvarig

Är du intresserad av pedagogik, psykiatri eller ekonomi?

Certec ger tre fristående kurser i höst. Sista ansökningsdagen är 1 juni.

Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper, 10 poäng
Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av behandling eller rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, 10 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri.

Rehabiliteringsprocessen och rehabiliteringsekonomi, 3 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer vid t ex försäkringskassa, kommun, landsting eller arbetsförmedling med erfarenhet av stöd och service för personer med funktionshinder.

Certecs personal

Ett kalenderår i backspegeln

Läs Certecs verksamhetsberättelse för 2003.
Barbro Beck-Friis Birgitta Odén

Äldre och Design-programmets två beskyddare

Äldre och Design är ett institutions-gemensamt forskningsprogram som har två goda féer:

Barbro Beck- Friis, professor i geriatrik och styrelseledamot i Stiftelsen Silviahemmet.

Birgitta Odén, professor i historia. Hon har också varit ordförande i det nordiska forskningspolitiska rådets arbetsgrupp för forskning om äldre.

Läs mer om Barbro Beck-Friis och Birgitta Odén.

Flygfoto av trafikmiljö.

Finns det ett samband mellan haptisk navigering och navigering med teknikkäpp?

En  förstudie visar att det är möjligt för blinda och synskadade personer att använda komplexa virtuella haptiska och auditiva miljöer för att skapa sig en uppfattning om en verklig trafikmiljö.

Läs mer i rapporten "Projekt  Trafik och haptik".

Bildtext: I det här perspektivet ser allt annorlunda ut.

Rehabiliteringsprojektet Hälsosant

Rehabiliteringsprojektet Hälsosant, lett av expertpatienter, gav inte bara bättre hälsa utan också återgång i arbete för fem av sex personer.

Projektet har genomförts inom ramen för Certecs samarbete med Apoteket AB. Projektledare var Gunilla Brattberg.

Projektrapporten.
Artikel av Sören Persson i Apotekets personaltidning Apostrofen. (pdf 540 KB)
Mer information om Värkstadsprojketet.

Camilla i rullstol med arbetskamrater i kuperad terräng.

Funktionshinder, säkerhet, osäkerhet och katastrofer.

"Det speciella, det som görs för det särskilda, brukar alltid förr eller senare komma också det allmänna tillgodo."

På uppdrag av Räddningsverket har Certec gjort en dokumentation som tar upp specifika perspektiv på säkerhet, osäkerhet och katastrofer för människor med funktionshinder, äldre och barn.

Rapporten tar sin utgångspunkt i den berörda och tar inte bara upp orsaker och effekter utan ger också glimtar till möjliga förbättringar och utvecklingsriktningar.

Läs gärna rapporten

 

Kastrullhållare för enarmade personer.

Helping hand - Ett hjälpmedel i köket

Detta är ett av förslagen till nya tekniska hjälpmedel för människor med funktionshinder som civilingenjörstudenterna har gjort i kursen rehabiliteringsteknik.

Du kan också läsa om förslagen till förbättrade versioner av redan existerande apparater av industridesignstudenterna i kursen kognitionsergonomi. 

Håkan Eftring

Hur minskar man antalet avhopp på en nätkurs?

Vid ett av UCLUs (Utvecklingscentrum för lärande och undervisning) lunchseminarier berättade studierektor Håkan Eftring att en social gruppgemenskap och en fast struktur med tydliga deadlines är två viktiga sätt att få en hög genomströmning.

Läs mer i Mona Sandqvists artikel "Personligt lärande i grupp på nätet" i UCLUbladet och om Certecs nätbaserade utbildningskoncept.

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]