Tidigare löpsedlar 2005

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

 

Docka i lift

Med värdighet till väders

Måndagen den 19 december presenterar Sarah Emond sitt examensarbete. Uppdragsgivare är Lundaföretaget Human Care Lift. Syftet med arbetet är att ta fram ett produktunderlag för framtagning av taklyftar till tunga vårdtagare, med allt vad det innebär. Presentationen kommer bland annat att innehålla en behovsorienterad vägledning till Human Care Lifts produktutveckling, kartläggning av användarna, samt en del metodik inom området.

Hjärtligt välkomna till Designhuset, Sölvegatan 26, Lund, sal DC:567 (plan 5), klockan 13.15!

 

 

 

 

 

Bild på Feel-o-metern

Nyheter från Pacemaking

Med anknytning till avslutningskonferensen den 8 december för EUs "Projekt Kompetensförsörjning" i Jönköpings Län presenterades följande nyheter:

Filmen "Att utmana stressen" (23 minuter)
Boken "Att utmana stressen" (Studentlitteratur)
Rapporten "Hälsosant Jönköping" (Gunilla Brattberg)
"Feel-o-metern" - den personliga återkopplaren (Bodil Jönsson, Helena Ondrus)
Sedan våren 2004 finns också en rapport "Pacemaking - ett instrument för reflexion om rytm, tid och stress"

 

Bild med bollar makuladegeneration

ONCE samarbetar med Certec

ONCE, den spanska organisationen för synskadade, har utlyst en fjärde omgång av sitt stora internationella forsknings- och utvecklingspris till nya innovationer för synskadade. För att nå ut på ett bra sätt i forskarvärlden samarbetar ONCE i år med Certec som är en ledande forskningsinstitution för rehabiliteringsteknik. Läs pressmeddelandet.

Laserpekare lyser upp foto

Redovisning av examensarbete

Fredagen den 18 november redovisade Magnus Wallengren sitt examensarbete "Nära skjuter ingen hare - att peka med precision" .

Magnus har tagit fram en modifierad laserpekare för barn med autism. Pekverktyget kan framhäva objekt i barnets närhet. Därigenom får objektet den lilla extra uppmärksamhet som krävs för att dessa barn ska kunna fokusera på det. Storleken på det upplysta området kan enkelt regleras.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Certecs hemsida i december.

Läs mer om pågående examensarbeten på Certec.

 

 

 

Isaac med väska

Isaac en gång till

CLEVER-projektet på University of Colorado, ett av världens största projekt på området kognitiv assistans, skriver så här om Certecs Isaac-projekt (svensk översättning):

"Isaac-projektet, som var ett svenskt forskningsinitiativ i mitten av 90-talet, presenterade en vision om att stödja oberoendet hos personer med kognitiva funktionshinder. Certecs version av en handdator innehöll GPS, mobiltelefon och digitalkamera integrerad i en Apple Newton handdator. Detta system skulle inkludera ett support-center som kunde tillhandahålla stöd till den enskilda personen i kritiska situationer. Denna fantastiska kombination av olika teknologier blev vanliga först tio år senare. På grund av tekniska begränsningar m m kom Isaac tyvärr inte längre än till prototypstadiet. Isaac-projektets huvudbidrag till designområdet är en omfattande dokumentation."

Läs citatet i sitt sammanhang (sidan 11-12 i pdf-dokumentet). Titta även på Certecs sida om Isaac. CLEVERs personal

 

 

Ingvar Kamprad designcentrum

Certec informerar
"Tio i topp"
5 oktober 2005

Tack för en underbar infodag!


Titta på föreläsningsbilder från Certec informerar.

Det är nu 10 år sedan vi hade vår första infodag. Du kan läsa mer om hur det började och se en lista över tidigare infodagar.

 

Människa i förstoring

Ny bok från Studentlitteratur

I boken "Människonära design" (176 kr) har Certec låtit mängder av exempel och berättelser förenas med teorier och metoder och referenser till ett samlat helt.

Läs förlagets presentation här eller gå till en bildpresentation.

Ingvar Kamprad designcentrum

Certec informerar
"Tio i topp"
5 oktober 2005

Nu är det dags att anmäla dig till höstens Certec informerar "Tio i topp", ett samarbete mellan Region Skåne och Certec, Institutionen för Designvetenskaper, LTH. Senast 23 september vill vi ha din anmälan.

Länk till mer info och anmälan.

Det är nu 10 år sedan vi hade vår första infodag. Du kan läsa mer om hur det började och se en lista över tidigare infodagar.

Tid: 5 oktober 2005 kl 13-16
Plats: Designcentrum, LTH, Lund.

Välkommen!

Trevlig sommar!

Fyra examensarbeten redovisades nyligen på Certec:

By i Afrika Trygghetsradio i Uganda av Nina Lyckmar.
Trygghetskommunikation med motes
 
av Markus Bylesjö.
EYESEE - An RFID equipped identification tool for people with visual impairments 
av Joanna Doweyko och Bibi Sandberg.
Är tåg och stationer tillgängliga för alla? 
av Fredrik Nordström.

Trevlig sommarläsning!

 

Boka redan nu in "Certec informerar"-dagen i din almanacka.

Det är då 10 år sedan vi hade vår första infodag. Du kan läsa mer om hur det började och se en lista över tidigare infodagar.

Tid: 5 oktober 2005
Plats: Designcentrum, LTH, Lund.

Inbjudan och information om anmälan kommer i augusti.

 

Stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne

Logo Sparbanksstiftelsen SkånePengar Sparbanksstiftelsen Skåne har beviljat stöd till Certecs satsning på "Design för den mänskliga sektorn" med 3 miljoner kronor.

Certecmedarbetare på Experimentarium I den mänskliga sektorn arbetar människor med och för människor. Där finns det alltså (minst) två parter med mänskliga egenskaper som sökande efter mening, förmåga till flexibilitet och strävan efter gemenskap. Läs gärna vidare om Design för den mänskliga sektorn (pdf 177 kb).

 

Ingvar Kamprad designcentrum

"Certec informerar" 
5 oktober 2005

Nu har vi bestämt datum för höstens "Certec informerar", ett samarbete mellan Region Skåne och Certec, Institutionen för Designvetenskaper, LTH.

Det är då 10 år sedan vi hade vår första infodag. Du kan läsa mer om hur det började och se en lista över tidigare infodagar.

Tid: 5 oktober 2005
Plats: Designcentrum, LTH, Lund.

Inbjudan och information om anmälan kommer i mitten av augusti.

Välkommen!

 

Är du intresserad av pedagogik, psykiatri eller ekonomi?

Certec ger tre fristående kurser i höst. Sista ansökningsdagen är 1 juni.
Ansökningsblankett finns nu på www.lth.se/fov/frikurs
Gunilla Brattberg, kursansvarig
Eve Mandre, kursansvarig
Camilla Nordgren, kursansvarig
Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper, 10 poäng
Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av behandling eller rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, 10 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri.

Rehabiliteringsprocessen och rehabiliteringsekonomi, 3 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer vid t ex försäkringskassa, kommun, landsting eller arbetsförmedling med erfarenhet av stöd och service för personer med funktionshinder.

 

Hjälper medicinen?

Bodil JönssonAnna Rydén I artikeln Hjälper medicinen? (pdf 355 kB) i senaste numret av Medikament (nr 1, 2005) diskuterar Bodil Jönsson och Anna Rydén möjligheter och effekter av att fånga fler och kanske andra svar på ”hjälper medicinen”- frågan än de som kommer fram vid läkarbesök och på Apoteket.

 

Design för den mänskliga sektorn

Certecmedarbetare på Experimentarium I den mänskliga sektorn arbetar människor med och för människor. Där finns det alltså (minst) två parter med mänskliga egenskaper som sökande efter mening, förmåga till flexibilitet (kombinerad med behov av tydlighet) och strävan efter gemenskap (kombinerad med behov av respekt för det unikt personliga). Detta ger var för sig och sammantaget den mänskliga sektorn en annan karaktär, ja, en annan logik än andra sektorer. Läs gärna vidare om Design för den mänskliga sektorn (pdf 177 kb) - och välkommen att hjälpa till i tankeutvecklingen.

 

Flödesschema

"Bilder för bättre kommunikationen i vården?"

Kan det bildmaterial av människans kropp som finns i sjukhusens arkiv användas för att ge människor mer kunskap om och mer inflytande över sin upplevda och levda hälsa?

I Certecs internrapport "Mina medicinska bilder" tar Henrik Enquist upp frågan om hur visualiseringar kan förmedla information och kunskap på ett sätt som engagerar och och tar hänsyn till individens önskemål och behov.

 

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]