Tidigare löpsedlar 2006

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

 

Gott Nytt år önskar Certec!

 Eka med snö och is, fotograf Vagn Aage Ruus Nielsen
 

Disputation på Certec!

Fingerrörelser över taktil bild av ansikte

Att göra för att förstå

Björn Breidegard disputerade den 18 december.

Empirin handlar om kommunikationshjälpmedel för människor med svår hjärnskada respektive automatisk fingerföljning vid läsning av punktskrift. Det blir en tillämpad disputation med mycket teknik i användning.

Fakultetsopponent: Professor Bengt Magnhagen.

Läs avhandlingen

Läs mer om Björn Breidegard

 

Äldre och designprogrammets seminarier hösten 2006

Höstlöv

Den 7 december föreläser Isabella Scandurra, Centrum för e-Hälsa om Användarcentrerad design i hemsjukvården - erfarenheter från OLD@HOME

Plats: Rum 243 i Designhuset, IKDC, Sölvegatan 26, Lund
Tid: Kl 13.00 - 15.00
Välkomna!

 

Doktorand på Certec prisbelönt för projekt

Per-Olof Hedvall

Den 9-10 oktober samlades över 200 deltagare i Malmö för att delta i 2006 års arvsfondsdagar. Allmänna Arvsfonden delade under dagarna ut pris till de bästa projekten 2005. Projekt Interagera var ett av tre projekt som belönades med 50 000 kr. Projektledaren PeO Hedvall, doktorand på Certec, tog emot priset.

Mer information om Interagera-projeket och Spelhålan hittar du på www.spelhalan.com

PeO Hedvall ingår numera i projektet "iFields - Det andra samtalet" som bedrivs på Certec. Läs mer om projektet.

Läs mer om PeO Hedvall

 
Infodag 2006

450 deltagare var på Certec informerar den 18 oktober. Här finns Bodil Jönssons och alla de andras föreläsningar.

Gå till föreläsningssidan

 

Årets Göran-pristagare!

Bodil Jönsson

Bodil Jönsson har utsetts till årets Göran-pristagare!

Nätverket Göran delar årligen ut Göranpriset till en kvinna som har nått framgång med bibehållen balans i livet. Framgång definieras inte nödvändigtvis av hur långt upp man har nått i karriären, utan i form av att kunna "få ihop" livet på ett harmoniskt och meningsfullt sätt, för sig själv och för andra.

Läs mer om Göran-priset

Läs Bodil Jönssons tankar om Göranpriset

 

 
Infodag 2006

Välkommen till ”Certec informerar”, i år med temat Möjligheter. Halvdagen fungerar som vanligt som en mötesplats. Den är gratis, innefattar ett stort antal seminarier, en myllrande utställning och en avslutande föreläsning: ”Hit och dit är olika långt”. Dagen är ett samarrangemang med Region Skåne och Institutionen för Designvetenskaper. Gå till infodagssidan

 

Licentiatseminarium på Certec!

Userweb

Kirre Rassmus-Gröhn höll sitt licentiatseminarium fredagen den 29 september.

Enabling Audio-Haptics heter hennes uppsats.

Läs uppsatsen

Läs mer om Kirre Rassmus-Gröhn


 

 

Peter Anderberg

Disputation på Certec!

Fredagen den 15 september disputerade Peter Anderberg.

FACE - Disabled People, Technology and Internet är titeln på hans avhandling.

Läs Peters avhandling

Läs mer om Peter Anderberg

 

Omslag Design Side by Side

Nu är den översatt!

Förra året kom boken Människonära design. Boken är till för dig som bryr dig om design och teknik och hur de inverkar på människors liv. Författarna vill lyfta fram att design inte bara är yta och form utan också konstruktion, funktion och nytta.

Nu är boken översatt till engelska med titeln Design Side by Side. Du kan köpa den via Certec genom att skicka e-post till lena.leveen@certec.lth.se eller via förlaget, Studentlitteratur.

Läs Design Side by Side på nätet (pdf 6 MB)

Kontaktuppgifter Studentlitteratur

 

Infodag 2006

Välkommen till ”Certec informerar”, i år med temat Möjligheter. Halvdagen fungerar som vanligt som en mötesplats. Den är gratis, innefattar ett stort antal seminarier, en myllrande utställning och en avslutande föreläsning: ”Hit och dit är olika långt”. Dagen är ett samarrangemang med Region Skåne och Institutionen för Designvetenskaper. Gå till infodagssidan

 

Kärlek and industrial design

av Anna Persson

Kärlek and industrial design

By questioning the foundational driving force of ID (that being traditional market thinking – supply versus demand) and replacing it with Kärlek, one accesses a whole new world of possibilities, exceedingly full of potential…

K&ID is about all the intangible stuff in life that gets rationalized away because it can’t be directly translated into numbers, but when left without makes our lives seem empty and leave us feeling unhappy. If that’s how you feel no product, no matter how well designed it may be, can make you feel any better…

The easy way for me to deal with this stuff would have been to join a yoga class. But instead I gave myself these 20 weeks to try to come to terms with what this stuff is for me. Because, as I am  about to start earning my living by working as an industrial designer – which sometimes means being a creator of products which sole purpose is to fool people into thinking that they’ll be happier once they own one, it feels valuable to me to have my priorities straight. I guess I could say that the point of this project was to give myself a sense of how far I’m willing to prostitute myself and my values for economical gain. Or put in another way – to what extent am I willing to let numbers rule my life? – in the end the choice is mine.

Uppsatsen finns tillgänglig på följande länk: http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/karlekandindustrialdesign

 

Licentiatseminarium på Certec

Camilla Nordgren

Camilla Nordgren höll sitt licentiatseminarium fredagen den 2 juni 2006.

Uppsatsens titel är ”Komplexet traumatisk ryggmärgsskada - samhällsresurser”

Uppsatsen finns tillgänglig på följande länk: http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/komplexettraumatisk
Läs mer om Camilla Nordgren

 

 

Är du intresserad av pedagogik, psykiatri eller ekonomi?

Certec ger tre fristående kurser i höst. Sista ansökningsdagen är 1 juni.
Ansökningsblankett finns på www.lth.se/utbildning/frikurs
Gunilla Brattberg, kursansvarig Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper, 10 poäng
Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av behandling eller rehabilitering av långtidssjukskrivna.
Eve Mandre, kursansvarig Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, 10 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri.
Camilla Nordgren, kursansvarig Rehabiliteringsprocessen och rehabiliteringsekonomi, 5 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer vid t ex försäkringskassa, kommun, landsting eller arbetsförmedling med erfarenhet av stöd och service för personer med funktionshinder.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Person i rosa rum

Det andra samtalet

För föräldrar till barn med omfattande funktionshinder är det vanligt att huvudfokus de första levnadsåren ligger på barnets fysiska utveckling. Den kognitiva och språkliga utvecklingen blir inte alltid lika uppmärksammad. Erfarenhet visar att när barnen blir 4-6 år gamla får föräldrar behov av att ha en annan typ av kontakt med sitt barn. De upplever att de inte känner sitt barn och att de inte vet varför barnet skriker, ler eller är argt. Föräldrarna ger uttryck för sorg och säger att situationen sliter mycket på hela familjen. De vill veta hur barnet upplever världen runt sig, hur de ska kunna möta barnet och ge det möjlighet att uttrycka sig kommunikativt.

Syftet med projektet ”Det andra samtalet - samspel på lika villkor” är att skapa nya interaktiva kommunikationsmedier och nya former för alternativ och kompletterande kommunikation som möjliggör samspel på lika villkor mellan barn med omfattande funktionshinder och deras familjer, samspel som över tiden styrker och berikar deras relation.

Läs mer om projektet Det andra samtalet

Läs mer om en av medarbetarna i projektet tillika Certecs senaste doktorand

 

 

   
   
   

 

 

Är du intresserad av pedagogik, psykiatri eller ekonomi?

Certec ger tre fristående kurser i höst. Sista ansökningsdagen är 1 juni.
Ansökningsblankett finns på www.lth.se/utbildning/frikurs
Gunilla Brattberg, kursansvarig Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper, 10 poäng
Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av behandling eller rehabilitering av långtidssjukskrivna.
Eve Mandre, kursansvarig Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, 10 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri.
Camilla Nordgren, kursansvarig Rehabiliteringsprocessen och rehabiliteringsekonomi, 5 poäng
En kurs för yrkesverksamma personer vid t ex försäkringskassa, kommun, landsting eller arbetsförmedling med erfarenhet av stöd och service för personer med funktionshinder.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Bild på Feel-o-metern

Feelometern slutrapport

Ett antal feelometrar delades ut i slutet av förra året och har nu utvärderats. Läs slutrapporten och läs mer om feelometern.

Feelometern slutrapport (pdf 291 kB)

Information om var man framöver kan få fatt på feelometrar (pdf 179 kB) (Högupplöst version, pdf 836 kB)

 

 

 

 

 

 

laserpekarestor docka i sele

Nya rapporter

I slutet av förra året redovisade Sarah Emond och Magnus Wallengren sina examensarbeten "Till väders med värdighet" respektive "Nära skjuter ingen hare". Nu kan du läsa deras rapporter: 

Till väders med värdighet (pdf 2,44 MB)

Nära skjuter ingen hare (pdf 1,25 MB)

 

 

 

Logga Äldre Boende Design

Äldre, Boende, Design

Äldre, Boende, Design är ett projekt i samarbete mellan Certec och Adolf Fredriks församling i Stockholm. Det pågår mellan 2005 - 2008.

Idag kan många som ålderspensioneras se fram emot ytterligare 25 år eller en tredjedel av sitt vuxenliv. Vilka förväntningar skapar det? Och hur reflekteras det i hur vi använder eller skulle vilja använda kommunikationsteknik och annat tekniskt stöd?

Läs mer om projektet Äldre, Boende, Design (pdf 107 kB)

Mer information hittar du på Britt Östlunds hemsida

 

 

Bild på Feel-o-metern

God fortsättning på det nya året!

Passa på att titta på nedanstående länkar. 

Med anknytning till avslutningskonferensen den 8 december för EUs "Projekt Kompetensförsörjning" i Jönköpings Län presenterades följande nyheter:

Filmen "Att utmana stressen" (23 minuter)
Boken "Att utmana stressen" (Studentlitteratur)
Rapporten "Hälsosant Jönköping" (Gunilla Brattberg)
"Feel-o-metern" - den personliga återkopplaren (Bodil Jönsson, Helena Ondrus)
Sedan våren 2004 finns också en rapport "Pacemaking - ett instrument för reflexion om rytm, tid och stress"

 

 

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]