Tidigare löpsedlar 2008

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]

  


Certecs webbplats kan tala!Talandewebblogo

Till och med januari 2009 kan du som har en Windows-dator lyssna på innehållet på Certecs webbplats. Både webbsidor och pdf-dokument läses upp. Du behöver bara ladda ned gratis-programmet Talande Webb (Browsealoud), spara filen där du vill ha den och dubbelklicka på den för att starta. I Sverige är mer än 60 webbplatser anslutna till Talande Webb. På Funkaportalen kan du läsa mer om hur Talande Webb funkar.

Skicka gärna ett mail till hakan.eftring@certec.lth.se om du vill att vi skall fortsätta med Talande Webb-tjänsten efter januari 2009.

Får vi också såhär i juletider tipsa om Gun Anderssons receptbok!

Gun Andersson har tidigare arbetat på Certec. Läs mer om Gun

 

God fortsättning på det nya året!

 

 


 

  


Spännande projekt redovisades!


Människor som minglar

Måndagen den 8 december kl 13.15 - 15.00 redovisade studenterna på höstens Rehabiliteringsteknik-kurs sina spännande projekt!

FriendFinder - ett kit bestående av två klockliknande föremål
MAGAB - kör bort smutsen
Kamerastativ för rullstol - för personer med t ex darrning i armarna
Transportstol - ett ergonomiskt alternativ med stor potential
Knäkryckan - för patienter med ben- eller fotskada
Klotet - massageboll som i kombination med vibrationer stimulerar blodcirkulationen i händerna
Stimulansboll - taktil stimulans med vibrationer
Enknappstangentbordet - för personer med extremt begränsad rörlighet
MiM (Mus i Mun) - för barn som behöver träna upp rörligheten i läppar och käkar

För mer information om kursen och projekten - kontakta Håkan Neveryd.

 

 

 


 


Mer disputation!

Kirsten Rassmus-Gröhn

Den 28 november disputerade Kirsten Rassmus-Gröhn.

Titeln på avhandlingen är User Centered Design of Non-Visual Audio-Haptics
.

Opponent var Associative Professor Olav W Bertelsen, Department of Computer Science, University of Aarhus, Danmark.

     

Disputation på Certec!

Camilla Nordgren

Den 14 november disputerade Camilla Nordgren.

Titeln på avhandlingen är "The Art of Living with a Traumatic Spinal Cord Injury in its relation to Resources and Norms in Swedish Society".

Opponent var professor Håkan Hydén, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Rättssociologiska enheten, Lunds universitet.

 

 


 

Spännande kurser vårterminen 2009!

Senast den 1 november är det dags att anmäla sig till vårens kurser:

Gunilla Brattberg
Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper
Fristående kurs för personer som har erfarenhet av behandling eller rehabilitering av långtidssjukskrivna, 15hp

 

Eve Mandre                 Arne Svensk
Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, fördjupning
Fristående kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri, 10hp

Att utforma tankestöd i vardagen
Fristående kurs för dig som vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar, 10hp

 Länkar till studera.nu finns också på respektive kurs hemsida.

 Välkommen med din ansökan!

 

Presentationerna från Certec informerar!
 
Nu finns några presentationer från Certec informerar-dagen 25 september på nätet.

Trevlig läsning!

Logotyp för Certec informerar-dagen. Två ansikten i profil som tittar på varandra.

 

   

 

 

 

 

Spännande kurser vårterminen 2009!

Senast den 1 november är det dags att anmäla sig till vårens kurser:

Gunilla Brattberg
Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper
Fristående kurs för personer som har erfarenhet av behandling eller rehabilitering av långtidssjukskrivna, 15hp

 

Eve Mandre                 Arne Svensk
Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, fördjupning
Fristående kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri, 10hp

Att utforma tankestöd i vardagen
Fristående kurs för dig som vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar, 10hp

 Länkar till studera.nu finns också på respektive kurs hemsida.

 Välkommen med din ansökan!

 

Senast ändrad: 2009-12-18
    
TeMA Skåne
Med stöd av Sparbanksstiftelsen Skåne startar nu det första projektet inom TeMA, nya möjligheter till samspel mellan Teknisk och Mänsklig Assistans.

Du kan läsa mer om ”TeMA Skåne” i bifogade första informationsbroschyr

Välkommen att vara med i det och bidra till det! Du kommer att kontinuerligt kunna följa det från
www.certec.lth.se/tema 


Logga Sparbanksstiftelsen Skåne

HaptiMap-projektet startar!

HaptiMaplogotyp

HaptiMap-projektet arbetar med att ta fram kunskap om och utveckla verktyg och riktlinjer för avancerade multimodala komponenter till mobila system. Genom att till exempel använda gester, hörsel och känsel som ett komplement till synen syftar projektet till att göra mobila navigationstjänster och produkter tillgängliga för en större målgrupp, framför allt personer med nedsatt syn.

Certec vid Lunds Universitet leder HaptiMap-projektet och GIS-Centrum vid Lunds Universitet samt Lantmäteriavdelningen inom Lunds kommun är två centrala aktörer som medverkar i arbetet.


 

Senast ändrad: 2009-12-18
Vinnande examensarbete!

Badkar

Hanna Johanssons och Karl Lindqvists examensarbete"Kvalitativt badande för människor med demens" har utsetts till vinnare av Ergonomisällskapets ESS' studentpris för 2008.
 
Juryns motivering lyder:
 
Johansson och Lindqvist har tagit sig an ett mycket samhällsrelevant problem nämligen att ur ett ergonomiskt perspektiv utforma en badmiljö för den dementa människan som kan leda till ökad livskvalité.

Författarna har satt sig in i den mångfald av problem som personer med demens upplever. De visar därefter stor insikt i problematiken när de använder sin breda kunskap vid utformningen av badkaret och kringmiljön där såväl patientens som den vårdanställdes (badassistenten) förutsättningar och behov beaktas. Vidare uppvisar författarna god analytisk förmåga och ger en tydlig beskrivning av för- och nackdelar med olika lösningar. Arbetet är dessutom väl strukturerat och välskrivet.

 

 

 

Glöm inte bort att anmäla dig till "Certec informerar" -
i år på temat "Teknisk
och Mänsklig Assistans"!

I fokus står den myllrande mängden av kombinationsmöjligheter mellan teknisk och mänsklig assistans och hur de kan berika människans tillvaro. Det är den kombinerade assistansen som är det intressanta, inte konkurrensen mellan olika assistansformer. Tekniken finns nu med överallt inom Den mänskliga sektorn i människors arbete med och för andra människor, inom exempelvis vård, skola, omsorg, frivilligarbete och stora delar av näringslivet.

Gå till infodagssidan där du hittar mer information och har möjlighet att anmäla dig.

  

Senast ändrad: 2009-12-18
    
Vi önskar er en trevlig sommar!

Certec informerar
25 september

Logotyp för Certec informerar-dagen. Två ansikten i profil som tittar på varandra.

Välkommen till "Certec informerar" - i år på temat "Teknisk och Mänsklig Assistans"

I fokus står den myllrande mängden av kombinationsmöjligheter mellan teknisk och mänsklig assistans och hur de kan berika människans tillvaro. Det är den kombinerade assistansen som är det intressanta, inte konkurrensen mellan olika assistansformer. Tekniken finns nu med överallt inom Den mänskliga sektorn i människors arbete med och för andra människor, inom exempelvis vård, skola, omsorg, frivilligarbete och stora delar av näringslivet.

Gå till infodagssidan där du hittar mer information och har möjlighet att anmäla dig.


 

 

  

Senast ändrad: 2009-12-18
   

Spännande licentiatuppsats!

Eva Flodin

Torsdagen den 29 maj höll Eva Flodin sitt licentiatseminarium. Titeln på uppsatsen är "To move ahead - the extension of a life-world".

Läs mer om Eva Flodin

Läs uppsatsen (pdf 5,5 MB)
 
Den 25 september är det dags igen!
Certec informerar
, denna gången med temat "Teknisk och Mänsklig Assistans".
Program m m kommer att finnas tillgängligt om några månader.
Notera i agendan redan nu!


 

Senast ändrad: 2009-12-18


Är du intresserad av pedagogik och psykiatri?

Certec ger två fristående kurser i höst. Sista ansökningsdagen är 1 juni.
Anmäler dig gör du via studera.nu
Gunilla Brattberg, kursansvarig Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper, 15 högskolepoäng
Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av behandling eller rehabilitering av långtidssjukskrivna.
Direktlänk till anmälan till kursen
Eve Mandre, kursansvarig Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs 10 högskolepoäng
En kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri.
Direktlänk till anmälan till kursen

  

Den 25 september är det dags igen!
Certec informerar
, denna gången med temat "Teknisk och Mänsklig Assistans".
Program m m kommer att finnas tillgängligt om några månader.
Notera i agendan redan nu!


 

Senast ändrad: 2009-12-18


Skånska eldsjälar får GIS-stipendium
Kartor med ny teknik når ännu fler

Charlotte Magnusson  

SamGIS Skånes GIS-stipendium delas i år av Charlotte Magnusson från Certec för utvecklingsinsatser i Skåne inom navigationshjälpmedel för bland annat synskadade, samt WMS-gruppen inom Geodatacenter Skåne för utvecklingsinsatser i Skåne inom webbteknik och WMS (web map services). Stipendiet om 10 000 SEK delas ut den 10 april 2008 i samband med SamGIS Skånes årsmöte i Skånehuset, Kristianstad.

Stipendiet tilldelas Charlotte Magnusson på Certec, institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet, för hennes idoga arbete för att skapa ett projekt för mer tillgänglig presentation av geografisk information. Charlotte har sedan internationella GIS-dagen 2006 systematiskt arbetat med en plattform för vidareutveckling av navigationshjälpmedel för bland annat synskadade och har nu rott i hamn ett stort samarbetsprojekt i form av ett EUprojekt, kallat Haptimap. Charlotte är ett gott exempel på att en ny disciplin kan anamma geografiska informationssystem (GIS) och använda det inom sitt ämnesområde.

Läs hela pressmeddelandet.

 

  

Den 25 september är det dags igen!
Certec informerar
, denna gången med temat "Teknisk och Mänsklig Assistans".
Program m m kommer att finnas tillgängligt om några månader.
Notera i agendan redan nu!


 

Senast ändrad: 2009-12-18

Certecs verksamhetsberättelse 2007

Hjärta med händerna

   
Nu finns Certecs verksamhetsberättelse för 2007

Läs mer om allt Certec gjort under 2007.
Ladda ner hela dokumentet (PDF 550 kB).
 


Är du intresserad av pedagogik och psykiatri?

Certec ger två fristående kurser i höst. Sista ansökningsdagen är 1 juni.
Anmäler dig gör du via studera.nu
Gunilla Brattberg, kursansvarig Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper, 15 högskolepoäng
Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av behandling eller rehabilitering av långtidssjukskrivna.
Direktlänk till anmälan till kursen
Eve Mandre, kursansvarig Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs 10 högskolepoäng
En kurs för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering och psykiatri.
Direktlänk till anmälan till kursen

 

Välkommen med din ansökan!


 

Den 25 september är det dags igen!
Certec informerar
, denna gången med temat "Teknisk och Mänsklig Assistans".
Program m m kommer att finnas tillgängligt om några månader.
Notera i agendan redan nu!


 

Senast ändrad: 2009-12-18

Födelsedag!

 

Mänskligheten Teknologin Människan TeknikenNu fyller också Centrum för Handikappforskning i Uppsala 20 år. I samband med det höll Bodil Jönsson och Per-Olof Hedvall en jubileumsföreläsning om vad IT-kulturen gör med tillgänglighetsbegreppet, både det virtuella och det fysiska. Får du några idéer från dubbelföreläsningen, så kontakta dem gärna.

Föreläsning 1

Föreläsning 2

 

Senast ändrad: 2009-12-18

 

Spännande artikel!

 

Eva FlodinEva Flodin är doktorand på Certec med forskningsområdet "Ståendets betydelse för de existentiella villkoren vid spinal muskelatrofi". Hennes artikel "Interactive Design – the desire for autonomous upright mobility: A longitudinal case study" är publicerad i tidskriften Technology and Disability.

Här kan du läsa artikelns abstract

Här kan du läsa mer om Eva Flodin

     

Prova sök-funktionen!

 

sökfunktionCertec var tidigt ute på internet och har genom åren gjort mycket tillgängligt där. Vid det här laget är därför siten en stor gruva att ösa ur - 
men hur hittar man om man inte vet något om t.ex. författare, publikation, aktivitet eller tidpunkt?


Prova fritext-sökningen som nu funkar på vanligt google-sätt!

 

 

Senast ändrad: 2009-12-18

TeMA-ansökan överräckt till Allmänna arvsfonden den 11 februari!

 

ParaplyTeknisk och Mänsklig Assistans (TeMA) finns numera så gott som alltid samtidigt. Tiden är därför mogen för en större grad av samsyn. Denna vill paraplyprojektet TeMA utveckla, bl a via de 11 ingående delprojekten och en omfattande utåtriktad verksamhet.

Certec och Furuboda  har arbetat fram ansökan i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet, IfA, NHR, RTP och STIL&ili och i samråd med Handisam, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. Här hittar du bakgrunden till ansökan.

 

 

 

Senast ändrad: 2009-12-18

Prova sök-funktionen!

 

sökfunktionCertec var tidigt ute på internet och har genom åren gjort mycket tillgängligt där. Vid det här laget är därför siten en stor gruva att ösa ur - 
men hur hittar man om man inte vet något om t.ex. författare, publikation, aktivitet eller tidpunkt?


Prova fritext-sökningen som nu funkar på vanligt google-sätt!

 

 

Senast ändrad: 2009-12-18
 
 

Lär vi som vi lever?

 

Bodil Jönsson


Under ett par decennier har det mitt ibland oss utspelat sig ett fullskaleexperiment som i grunden förändrat förutsättningarna för lärande, undervisning och utbildning. Dess komponenter är lågt räknat bara tre - datorn, mobiltelefonen och internet - men dess effekter för hur vi lever våra liv och för vad vi lär (och inte lär) är vittgående.
 
Läs Bodil Jönssons artikel i Datorn i utbildningen inför den föreläsning (powerpoint) hon höll på Skolforum. (Föreläsningen i pdf)

 

Senast ändrad: 2009-12-18

God fortsättning på 2008!

 

Två champagne-glas som skålar


Certec önskar er alla en god fortsättning på 2008!

Ta gärna en titt bland våra publikationer.

 

Senast ändrad: 2009-12-18

 

[löpsedlar 2009] [löpsedlar 2008] [löpsedlar 2007] [löpsedlar 2006] [löpsedlar 2005] [löpsedlar 2004] [löpsedlar 2003] [löpsedlar 2002] [löpsedlar 2001] [löpsedlar 2000] [löpsedlar 1999]