Manus-armen och användvärdhet


Manus-armen öppnar en skåpdörr.En rullstolsmonterad robotarm
Manus-armen är en rullstolsmonterad robotarm som är speciellt framtagen för människor med rörelsehinder. Den tillverkas och säljs av Exact Dynamics i Holland och kostar ca 250 000 kr. Manus-armen har en räckvidd på ungefär 80 cm och kan lyfta 1-2 kg. De senaste versionerna är CE-märkta och svarta.

En enda användare i Sverige, 100 (snart 300) i Holland
I Sverige finns för närvarande (september 2003) två Manus-armar:

I Holland finns nu över 100 användare och år 2004 kommer där att finnas ca 300 användare! Det som var en prototyp för några år sedan är nu en produkt på hjälpmedelslistan i Holland.

Användvärdhet
Läs varför Eva Almberg anser att Manus-armen är "användvärd". Användvärdhet är ett begrepp som introducerades i Håkan Eftrings doktorsavhandling från 1999. Skillnaden mellan användBAR och användVÄRD förstår man lättast om man jämför med begreppen läsBAR och läsVÄRD om en bok. En bok kan vara mycket läsbar (ha ett lågt läsbarhetsindex) utan att vara läsvärd, och tvärt om. På samma sätt kan ett hjälpmedel vara användbart utan att vara användvärt. Begreppet användvärdhet sätter fokus på människan, hennes situation och de behov som tekniken fyller - inte på själva hjälpmedlet. Se också Jonas Löwgrens krönika om användvärdhet från 1999.

Montering och styrsätt
Manus-armen monteras på en elektrisk rullstol ovanför vänster eller höger framhjul. När man inte använder armen kan man själv fälla ihop den vid sidan av rullstolen eller låta någon haka av den helt. Manus-armen styrs med en knappdosa eller en joystick (med en klyka för handen eller en kula för hakan). Hos några rullstolsmodeller kan man styra Manus-armen med rullstolens joystick. Det finns också möjlighet att använda en enda knapp och styra Manus-armen med en skannande display. Manus-armen väger ca 18 kg och rullstolen blir ca 5-7 cm bredare, beroende på hur man kan montera den.

Följande rullstolar och typer har Manus-armen monterats på:
(Uppgifterna är hämtade från http://www.exactdynamics.nl/ september 2003.)

Rullstol Modell
Scandinavian mobility Moover 302, Moover 895
Ortopedia Elro 90 compact, allround
Garant 24S
Meyra Genius, 3.422
Huka Max, Skwirrel
Ligtvoet LMD 21
Permobil Chairman, Max 90
Invacare Storm

Se också Nationellt robotcentrum för rehabilitering

Mer information:
Håkan Eftring, Certec
Tel: 046-222 40 96
E-post: Hakan.Eftring@certec.lth.se


Senast ändrad: 05-01-20