CERTEC informerar: Datorns attraktionskraftGun framför datorn.

Välkommen till CERTECs fjärde informationsdag! Informationsdagarna vänder sig till Dig som är intresserad av CERTECs arbete. En nyhet är att allt som har tillkommit sedan förra informationsdagen kommer att markeras speciellt (se baksidan). Intresset för informationsdagarna har vuxit, den 10 april i våras kom 750 personer!

22 oktober 1996 12.30 - 15.30

Kårhusets aula, LTH-området, Lund

Korsningen mellan Sölvegatan och John Ericsons väg

Innehåll

Informationsdagarna vänder sig till människor som arbetar inom olika grenar av vård och omsorg, skola, planering och administration. De vänder sig även till funktionshindrade människor eller anhöriga, till kuratorer, personliga assistenter, läkare, lärare, LSS-handläggare, studenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, studenter, politiker. Informationsdagarna består av föreläsning och teknikmyller - det kommer att finnas ett stort utbud av bemannad teknik som man kan prova och diskutera kring.

22 oktober kommer teknikinformationen att som tidigare täcka CERTECs alla sektorer, men föreläsningarna kommer att inriktas på temat Datorns attraktionskraft. Till teknikinformatörerna hör denna gång också personal från Datateket, Dumle, Nimbusgården och HADAR. Nytt i det CERTEC visar upp är bl a:

Medverkar som föreläsare gör CERTECs personal och några utifrån kommande som i verksamheter med funktionshindrade människor upplevt just Datorns attraktionskraft.

Program

Programmet innehåller 2 föreläsningstimmar. Huvudföreläsare blir Bodil Jönsson, som också står bakom CERTEC-rapporten om Datorns attraktionskraft. Mellan föreläsningspassen finns en timme för fritt botaniserande i all bemannad teknik på platsen.

Därefter är tekniken fortsatt bemannad och går att prova så att samtal kan fortsätta tills den sista intresserade deltagaren lämnat Kårhuset.

Hjärtligt välkomna med er anmälan!Anmälan kan göras på följande sätt:

e-post certec@certec.lth.se
fax 046 - 222 44 31
Snigelpost CERTEC/LTH
Box 118
221 00 Lund


Vi behöver veta hur många som kommer, och hur vi kan nå er (telefon, e-post, fax eller brev).