Välkommen till

Certec informerar

24 maj 2002

I år med möjlighet till utvidgning:
10.00 försvarar Eve Mandre sin doktors-
avhandling »Från vårdmiljö till lärandemiljö«.
12.30 öppnar utställningen,och 14.30 berättar
vi om framtidens Certec och Region Skåne om
sina framtidsvisioner.