Certec informerar           

Tema:
Mänskliga behov - tekniska möjligheter.
Utvecklingsplaner i den nya Region Skåne

Tid: Torsdagen den 22 april 13.00 – 16.00
Plats: Kårhuset, LTH-området, korsningen Sölvegatan & John Ericssons väg, Lund

wpe2.jpg (2015 bytes)

Vigda: Habilitering och Hjälpmedel.
Den 1.1.1999 vigdes i Kristianstad Herr Habilitering och Fröken Hjälpmedel.

Klicka här för att komma till ingångssidan

Lite spännande är det för Certec att verka i den nybildade Region Skåne och att få vara med på området habilitering och hjälpmedel. Grunden är lagd genom att man gjort en samlad organisation för barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hjälpmedel, pedagogisk hörselvård och tolktjänst samt specialenheter som t.ex. Nimbusgården, habilitering inom riksgymnasiet i Kristianstad och barnhabiliteringscentrum i Lund. Man har också tillskapat en särskild enhet för utbildning, forskning och utveckling. Det är klart utsagt att denna skall arbeta utifrån den praktiska verksamhetens behov.

Innehåll
Den trägne besökaren vet vid det här laget att "Certec informerar" äger rum två gånger per år, att detta är den nionde gången (se http://www.arkiv.certec.lth.se/omcertec/info/), att det brukar komma många människor (500 eller fler) och att huvudnumret brukar vara PAUSEN, timmen i mitten, då många ideér föds vid mötet mellan deltagarna och all denna bemannade teknik som står och puttrar. Certec försöker då visa upp allt ur den egna verksamheten, som vi tror kan vara intressant för omvärlden, och också bjuda in andra som vill visa något i snittet människan – tekniken – pedagogiken

En timme före och en timme efter pausen finns det föreläsningar på ett speciellt tema. Den här gången är temat "Mänskliga behov - tekniska möjligheter. Utvecklingsplaner i den nya Region Skåne". Bodil Jönsson föreläser med ett hyllningstal till de nygifta Fröken Hjälpmedel och Herr Habilitering. Representanter från Region Skåne föreläser om den pågående utvecklingen och intentionerna. Dessutom medverkar Hans von Axelson, Handikappombudsmannen, med utgångspunkt från Certecrapporten "Vad är rätt? - Juridiska och etiska frågor i Certecs vardag". Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida på adress http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/vadarratt/

Både genom föreläsningarna, demonstrationerna och frågehörnorna under pausen tänker vi ge dig inblickar i det nuvarande och lite föraningar om hur det kan bli.

När, var och hur?
Tid: Torsdagen den 22 april 13.00 - 16.00
Plats: Kårhuset, LTH-området, korsningen Sölvegatan & John Ericssons väg, Lund(föreläsningarna äger rum i Aulan och PAUSEN i Gasquesalen)
Buss: Från Lundagård och Botulfsplatsen går buss nummer 6 till Kårhuset.
Bil: Parkering finns på LTH. Ingen parkeringsavgift tas ut i områdena kring Kårhuset. Det går också bra att parkera direkt utanför Kårhuset.

Hjärtligt välkomna med er anmälan!

Certec informerar-dagen är kostnadsfri.

Anmälan måste vara Certec tillhanda senast den 12 april!

OBS! Anmälan är bindande.

 

Vi kommer ____ personer

Namn (samtliga deltagare):_______________________________________________________________

Arbetsplats:___________________________________________________________

Adress:_______________________________________________________________

Telefon:_____________________ Fax:_____________________

e-post:_______________________________________________

Det går även att anmäla sig elektroniskt här.

 

Skriv ut talongen och skicka den till:
Certec, LTH
Lena Leveen
Box 118
221 00 Lund
Märk kuvertet "Infodagen"
Eller:
Faxa ifylld talong till
046 - 222 4431
Det går också bra att anmäla sig per e-post:

   lena.leveen@certec.lth.se

Glöm då inte personuppgifter enligt ovan!