Hur började det?

Idén med "Certec informerar"-dagarna växte fram ur ett ökande intresse för Certecs verksamhet. Önskemålen om att få komma på studiebesök till Certec blev fler och fler, och ju fler personer som besökte oss, desto fler blev önskemålen om att få komma.

Att ställa i ordning de olika demonstrationsföremålen och se till att tekniken fungerade tog allt mer tid, men vi ville inte mista de givande diskussionerna som ofta uppstod i mötet mellan Certecs personal, våra teknikpedagogiska exempel och våra besökare bland annat från rehabiliterings- och habiliteringsområdet.

Istället för att bromsa så satsade vi. Genom att satsa på ett eller två större informationstillfällen per år, kunde vi göra mer genomtänkta demonstrationer och också gå ut mer aktivt med inbjudan till olika personer som kunde vara intresserade.

Vid den första "Certec informerar"-dagen kom det 150 personer, vid den andra 300 och vid den tredje 750 personer. Därefter har ca 500 personer varit ett mer normalt antal besökare. Det är tydligt att behovet är stort och att många återkommer.

"Certec informerar"-dagarna vänder sig till en bred målgrupp. Det kan vara människor som arbetar inom olika grenar av vård och omsorg, skola, planering och administration. "Certec informerar" vänder sig även till människor med funktionshinder och anhöriga, till kuratorer, personliga assistenter, läkare, lärare, LSS-handläggare, studenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, studenter och politiker.