Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök

Per-Olof Hedvall

 

Per-Olof Hedvall

Tel: 046 222 40 94
E-post: per-olof.hedvall@certec.lth.se
Fax: 046 222 44 31
Adress: Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund
Funktion:  doktorand
Intresseområde: Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
Curriculum Vitæ  
Publikationer 

In English


Välkommen!

I juli 2006 startar ett nytt vid namn Det andra samtalet - samspel på lika villkor. Med anledning av det började jag i januari 2006 som industridoktorand på Certec. Syftet med projektet ”Det andra samtalet - samspel på lika villkor” är att skapa nya interaktiva kommunikationsmedier och nya former för alternativ och kompletterande kommunikation som möjliggör samspel på lika villkor mellan barn med omfattande funktionshinder och deras familjer, samspel som över tiden styrker och berikar deras relation. Mer information om Det andra samtalet finner du här.

Min arbetsgivare är Föreningen Furuboda,  en ideell förening med en omfattande verksamhet för personer både med och utan funktionshinder. Furuboda, som arbetar mycket i projektform, är huvudsökande till Det andra samtalet.  Furuboda har en separat projektavdelning vid namn Furuboda KompetensCenter, där jag var chef år 2002-2005. Mer information om Furuboda, projekten med mera finner du på www.furuboda.se.

Jag är mycket engagerad inom området Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Bland annat är jag ordförande för ISAAC-Sverige, som är en ideell intresseförening för AKK-området. Mer information om ISAAC finns på www.isaac-sverige.se.

De senaste åren har jag arbetat mycket med hur kommersiella datorspel kan anpassas så att även personer med funktionshinder kan spela dem. Jag ledde under åren 2002-2004 projektet Interagera, där bland annat Spelhålan ingick som en del. På www.spelhalan.se finner du mer information om anpassad styrning av datorspel, speltester och en hel del annat. Där finns också slutrapporten för projekt Interagera. Jag är även med i ett europeiskt konsortium för tillgänglighet till datorspel som bland annat arbetar med guidelines för spelutvecklare, som finns på gameaccess.medialt.no.

 


Senast ändrad: 06-04-20