Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Personal, adresser, kartor


Gruppbild på Certecs personalForskningsledare: Bodil Jönsson, professor emerita
Föreståndare: Håkan Eftring, universitetslektor

Tel:  046 222 46 95 (Bodil Jönsson)
046-222 40 96 (Håkan Eftring)
Fax: 046 222 44 31
E-post: lena.leveen@certec.lth.se

 

Postadress: Besöksadress: Kartor:
Certec, LTH
Box 118
221 00 LUND

Internpost:
Hämtställe 69
Ingvar Kamprad Designcentrum
Sölvegatan 26
223 62 Lund

 


Gunilla Brattberg Gunilla Brattberg, adjungerad professor, emerita
Rehabiliteringspedagogik
Tel: 046 222 46 95
E-post: gunilla.brattberg@certec.lth.se

Björn Breidegard, tekn dr, universitetslektor
Kommunikationshjälpmedel för svårt hjärnskadade människor
Automatisk analys av läsning av punktskrift och taktila bilder
Tel: 046 222 80 76
E-post: bjorn@certec.lth.se

Hèctor Caltenco Héctor Caltenco, M.Sc. Eng. gästforskare
utvecklar tungstyrningssystem för personer med rörelsehinder.
Tel: 046 222 08 77
E-post: hector.caltenco@certec.lth.se
Marie Cederblad

Marie Cederblad, Ekonomiadministratör
Kontaktperson i ekonomiska frågor
Tel: 046 222 82 81
E-post: marie.cederblad@design.lth.se

Eileen Deaner Eileen Deaner
Internationell koordinator
Tel: 046 222 39 34
E-post: eileen.deaner@certec.lth.se
Håkan Eftring Håkan Eftring, tekn dr, universitetslektor
Föreståndare Certec, Rehabrobotforskning
Tel: 046 222 40 96
E-post: hakan.eftring@certec.lth.se
Eva Flodin

Eva Flodin, sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand
Ståendets betydelse för de existentiella villkoren vid spinal muskelatrofi
Tel: 046 222 46 95
E-post: eva.flodin@hos.hh.se

Per-Olof Hedvall Per-Olof Hedvall, tekn lic, doktorand
Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Tel: 046 222 40 94
E-post: per-olof.hedvall@certec.lth.se
bodil Bodil Jönsson, FD, professor emerita
Tel: 046 222 46 95
E-post: assist.bodil@certec.lth.se
Peter Kitzing Peter Kitzing, docent emeritus
Tel: 046 222 46 95
E-post: peter.kitzing@certec.lth.se
Gunilla Knall Gunilla Knall, sjukgymnast
Informationsansvarig
Tel: 046 222 01 95
E-post: gunilla.knall@certec.lth.se
Henrik Svarrer Larsen  Henrik Svarrer Larsen, projektassistent.
Interaktionsdesign.
Tel: 046 222 40 94
E-post: henrik.svarrer.larsen@certec.lth.se
Lena Leveen Lena Leveen, institutionsadministratör
Tel: 046 222 46 95
E-post: lena.leveen@certec.lth.se
charlotte magnusson Charlotte Magnusson, tekn dr, docent
Haptik, expertsystem, Människa-Maskin-Interaktion
Tel: 046 222 40 97
E-post: charlotte.magnusson@certec.lth.se
Eve Mandre Eve Mandre, FD
Rehabiliteringspedagogik, Autism
Tel: 046 222 46 95
E-post: eve.mandre@certec.lth.se
Håkan Neveryd Håkan Neveryd, tekn lic, universitetsadjunkt
Äldre och teknik, EU-projektledare
Tel: 046 222 46 97
E-post: hakan.neveryd@certec.lth.se
Simon Nyman Simon Nyman, datatekniker
Tel: 046 222 46 95
E-post: simon.nyman@certec.lth.se
Kirre Rassmus Gröhn Kirsten Rassmus-Gröhn, tekn dr, universitetslektor
Audio-haptiska gränssnitt, Interaktion
Tel: 046 222 03 50
E-post: kirre@certec.lth.se
Arne Svensk Arne Svensk, tekn lic, universitetsadjunkt, doktorand
Design av kognitiv assistans
Tel: 046 222 46 94
E-post: arne.svensk@certec.lth.se
delphine szymczak 

Delphine Szymczak, doktorand
Icke-visuell interaktion
Phone: +46 46 222 05 16
E-post: delphine.szymczak@certec.lth.se

Britt Östlund

Britt Östlund, docent
Ansvarig för Äldre och designprogrammet
Tjänstledig t.o.m. 8 december 2009
Tel: 0709-18 40 73
E-post: britt.ostlund@certec.lth.se


Senast ändrad: 2009-12-18