Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Om Certecs webbplats

 

Detta behöver du för att se och höra allt på vår server:

Real Player logo Real Player (Du behöver bara "Basic Player" som är gratis)
Används för att kunna se videofilmer och multimedia versioner av föreläsningar i våra kurser.

Om att installera Real player

 

Acrobat logo Adobe Acrobat Reader

Används för att läsa pdf-format t.ex.  publikationer och studentprojekt.

 

 

Tekniska frågor ställer du till webmaster@certec.lth.se.