Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se
Webläsare

 <--tillbaka 

Om Webläsare

På denna sida får du en kort handledning när det gäller webläsare.

 

Lista över länkar till olika webläsare:

Det kan vara bra att ha tillgång till någon datorvan person innan man börjar installera en ny webläsare, eftersom man kan behöva ändra en del inställningar. Installationsprogrammen är också väldigt stora, typiskt 15 Mb, vilket gör att det tyvärr tar lång tid att ladda hem dem över vanliga telefonmodem.