Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se
Typsnitt på Certec

 <--tillbaka 

Typsnitt på Certec

Certec använder typsnitten Verdana, Trebuchet och Georgia.

Du kan ladda ner dem gratis från Microsoft.
Typsnitten är exe-filer, och installeras då du startar programmet, t ex verdan32.exe.

Du kan också ladda hem Verdana, Trebuchet och Georgia direkt från Certec.