Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se
Webboard-introduktion

Konferenssystemet Webboard

En kort introduktion till de vanligaste funktionerna i Webboard.

Klicka dig igenom listan här nedanför, så får du en kort orientering med bilder och förklarande text.