Pacemaking

Pacemaking är ett multidisciplinärt forskningsprogram, se boken ”Att utmana stressen” och filmen med samma namn. Stressens orsaker, verkningar och möjliga motåtgärder går att studera bl.a. med handikappforskningens teorier och metoder.

 

Jäkt.
Jan Håkan Dahlström/Bildhuset

 

De tyngsta Certec-insatserna inom Pacemaking har skett i Jönköpings kommun (två halvårsaktiviteter, en riktad mot chefer år 2004 och en mot långtidssjukskrivna år 2005) och i Göteborgs stad (50 chefer under ett halvår 2004 och 300 under ett halvår 2005). Hösten 2006 kom en fördjupningsstudie av prof Orvar Löfgren om Pacemaking i Göteborg.

De sammanlagt 500 deltagarna har inspirerats till att bidra med sina konkreta exempel (i ord och bild) och mönster har vuxit fram för såväl stressens orsaker som verkningar som möjliga motåtgärder. Också en ”feel-o-meter” har sett dagens ljus (så här kan du skaffa en). För information om holistisk avspänning hänvisas till Ingrid Röder.


I juni 2006 gjordes Pacemaking tillgängligt som ett koncept "Paket Pacemaking" möjligt att använda för verksamheter och individer, i proaktivt eller rehabiliterande syfte. Det innehåller en handledarmodul med studiehandledning,  föreläsningar av Bodil Jönsson på DVD, böcker och övrigt material samt en deltagarmodul, likaledes med
studiehandledning,  föreläsningar av Bodil Jönsson på DVD, böcker och övrigt material. Vill du veta mer om detta, så kontakta lena.leveen@certec.lth.se .

Kontaktperson övergripande: Bodil Jönsson