Boken "Att utmana stressen"

Stress som begrepp har dessvärre kommit att stå för allt och inget. Samhällets reaktioner på överbelastning och sjukskrivningar har till stor del kommit att resultera i dellösningar som inte räcker särskilt långt. Här diskuterar sju forskare vad som är sjukt i stressen och vad vi konkret kan göra åt det.

Boken vänder sig till alla som på något sätt berörs av stress. Speciellt viktig är den för yrkesverksamma inom näringsliv, vård och förvaltning som önskar påverka den nuvarande utslagningen och medverka till bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara människor.

Läs mer om boken på studentlitteraturs hemsida:
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&csid=5035&artnr=32424-01